Minimumsafstande ved brug af FireFree® Brandgips

Billede af B722

Minimumsafstande og brandlukninger er vigtige fokusområder i forhold til dokumentationskrav. Minimumsafstande er en væsentlig parameter i EN 1366-3 og er gældende for alle produkter, testet iht. denne standard.

Her beskriver vi kravene til minimumsafstande, ved anvendelse af FireFree®Brandgips.

Hvad forstår man ved minimumsafstand

Begrebet minimumsafstand dækker over:

  1. Afstanden mellem konstruktion og installation.

  2. Afstanden mellem flere installationer i samme gennemføring.

  3. Afstanden mellem flere tilstødende gennemføringer i en konstruktion.

Hvorfor er minimumsafstanden så vigtig

Minimumsafstanden er et dokumentationskrav. Hvis der afviges fra systemløsningens minimumsafstand, lever brandlukningen ikke op til dokumentationen og kan ikke godkendes.

Afstandskravet mellem 2 installationer er ved brug af FireFree® B280 Brandgips afhængig af om der er tale om brandbare eller ubrandbare installationer.

Ubrandbare installationer

Er der tale om ubrandbare installationer, som f.eks. stålrør, kobberrør, alupexrør, kabelbakker og -stiger samt kabler, er minimumskravet 0 mm.

Brandbare installationer

Ved brandbare installationer som plastrør, cellegummi, PEX-rør og føringsrør er minimumskravet 30mm.

I oversigten herunder viser vi eksempler på de minimumsafstande, som er en forudsætning for, at dokumentationen overholdes ved brug af FireFree® Brandgips.

Bemærk, at hvis der anvendes andre systemer, kan afstandskravene være anderledes. Nedenstående er derfor ikke nødvendigvis udtømmende - Følg derfor altid installationsvejledningen for FireFree® B280 Brandgips.

Tegningen herunder viser eksempel på en gennemføring, hvori der er illustreret en række forskellige installationstyper og de minimumsafstande der skal overholdes ved løsninger med FireFree® B280 Brandgips.

Respektafstande og minimumsafstande ved brandlukninger

Dokumentationskrav

  • Der skal mindst være en afstand på 100 mm mellem 2 tilstødende gennemføringer i en konstruktion. Gennemføringerne kan indeholde flere forskellige typer installationer. Der skal være 100 mm mellem FireFree® B280 Brandgips og anden gennemføring.

  • I en gennemføring, skal der mindst være en afstand på 30 mm fra konstruktion til installation

  • Der skal mindst være 30 mm mellem en brandbar installation og andre installationer i samme gennemføring. (Dog gør andre afstande sig gældende for ventilation. Se nærmere i installationsvejledning for ventilation).

Er der tale om andre typer af åbninger, kan afstandskravene være anderledes.

Anbefalinger

Vi kan imidlertid godt anbefale, at lave mellemrum større end minimumskravene, der hvor forholdene f.eks. pga. pladsmangel, gør det nødvendigt for at kunne lave udsparingen.

Ligeledes anbefales det, at føre isoleringen med igennem gennemføringen pga. korrision og bevægelighed i længderetningen. Læs mere

.

Endelig, er det en god idé at hullerne i “træstøbepladen” / “faldsikringen” placeres knas med installationens diameter.

Scandi Supply kan hjælpe

Det er altid en fordel at tænke brandlukningerne ind, så tidligt i projekteringsfasen som muligt. Tag f.eks. entreprenøren med på råd tidligt i processen, det gør det muligt at tage højde for minimumsafstandene.

Har du spørgsmål, kontakt

Vi deltager gerne i dialogen med rådg. ingeniør og entreprenør.

Vi deler vores viden om lovkrav og anbefalinger og stiller vores knowhow til rådighed. På den måde kan den udførende trække på Scandi Supply's viden. Det giver tryghed og højner sikkerhed med henblik på, at udføre dokumenterede brandlukninger.

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964