Skal du lukke efter dig selv?

Billede af B722

Fremgår det tydeligt af udbudsmaterialet, hvordan du som udførende underentreprenør skal brandlukke installationerne efter endt arbejde?

Er du godt bekendt de krav der stilles til installationsgennemføringerne i det givne byggeri?

Og har du valgt dokumenterede løsninger til opgaven?

Byggelovens §17 placerer det fulde ansvar for korrekt brandsikring hos bygherre. Men mange tror fejlagtigt, at ansvaret for korrekt brandsikring påhviler de stedlige brandmyndigheder.

Sådan er det ikke.

I moderne, komplekse byggerier med moderne, komplekse installationer er der fare for at ”aben” i sidste ende lander hos den udførende El- eller VVS-underentreprenør. Han er nemlig ansvarlig for at gøre bygherre opmærksom på det, hvis han af den ene eller den anden grund ikke kan udføre brandlukningerne korrekt. Derfor giver det rigtig god mening at hjælpe bygherre til at forholde sig til korrekt udført brandlukning så tidligt i processen som muligt.

Hvis brandlukningerne går galt

Hos Scandi Supply får vi jævnligt henvendelser, hvor der i forbindelse med afleveringsforretningen er fundet manglende eller forkert udførte brandlukninger. Vi ser eksempler på forkert eller lemfældig udført brandsikring af tekniske installationer, (f.eks. vand, varme, el mv.) opstået pga. misforståelser hos byggeriets parter eller pga. manglende beskrivelse i projektmaterialet. Værst er det, når den udførende underentreprenør slet ikke har været opmærksom på korrekt udført brandlukning.

Når brandlukningerne ikke bliver godkendt, kan byggeriet ikke afleveres til tiden. Brandlukningerne må gennemgås igen og lukkes korrekt, inden afleveringen kan afsluttes. Konsekvensen kan være dagbøder og ekstraomkostninger til udbedring af den manglende brandsikring.

I værste fald kan forkert udført brandlukning betyde risiko for menneskeliv og værdier. Det er ærgerlige forsinkelser og ekstraomkostninger, der nemt kan undgås, hvis brandlukningerne tænkes ind, tidligt i projektets byggefaser, med konkrete og dokumenterede løsninger og det er det, vi hjælper de udførende installatører med.

Sådan kan du bruge Scandi Supply

Før du starter projektet

 • Scandi Supply tilbyder at deltage i dialogen mellem dig som fagentreprenør og rådgiver, ingeniør eller entreprenør.

 • Vi møder dig på byggepladsen. Sammen gennemgår vi opgaven og drøfter udfordringer og løsninger.

 • I processen deler vi viden om lovkrav og anbefalinger. Vi stiller vores knowhow til rådighed og rådgiver om veldokumenterede og korrekte FireFree® løsninger.

 • Sammen lægger vi i fællesskab en strategi for dine brandlukninger ith. BR18.

 • På basis af vores fælles forarbejde, udarbejder Scandi Supply gennemarbejdede løsningsbeskrivelser, der kan indeholde fra få til hundredevis af projekttilpassede
  FireFree® systemløsninger.

 • Vi leverer løsningsbeskrivelserne klar til brug og uden beregning.

Mens du brandlukker

 • Vi står til rådighed med knowhow under processen og besvarer spørgsmål, hvis du oplever udfordringer under arbejdets udførelse.

 • Undervejs sikrer vi, at du kan udføre dokumenterede FireFree® brandlukninger iht. Bygningsreglementet (BR18).

 • Er der behov for opfølgning, møder vi dig gerne på byggepladsen og deltager i din dialog med rådgiver, ingeniør eller entreprenør.

Når opgaven er fuldført

 • Vi udleverer dokumentation, klar til brug og finder den relevante dokumentation til kontrolrapporter, kontrolplaner, kvalitetssikringer.

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s har et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder for at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. På den måde ansporer vi til anvendelsen af dokumenterede produkter og understøtter det bedste valg af godkendte løsninger.

Kommerciel direktør

Karsten Holse

+45 5210 0570