Skal du lukke efter dig selv?

Billede af B722

Fremgår det tydeligt af udbudsmaterialet, hvordan du som udførende underentreprenør skal brandlukke installationerne efter endt arbejde? Er du godt bekendt de krav der stilles til installationsgennemføringerne i det givne byggeri? Og har du valgt dokumenterede løsninger til opgaven?

Byggelovens §17 placerer det fulde ansvar for korrekt brandsikring hos bygherre. Men mange tror fejlagtigt, at ansvaret for korrekt brandsikring påhviler de stedlige brandmyndigheder.

Sådan er det ikke.

I moderne, komplekse byggerier med moderne, komplekse installationer er der fare for at ”aben” i sidste ende lander hos den udførende El- eller VVS-underentreprenør. Han er nemlig ansvarlig for at gøre bygherre opmærksom på det, hvis han af den ene eller den anden grund ikke kan udføre brandlukningerne korrekt. Derfor giver det rigtig god mening at hjælpe bygherre til at forholde sig til korrekt udført brandlukning så tidligt i processen som muligt.

Det er for sent når det er gået galt

Hos Scandi Supply får vi jævnligt henvendelser, hvor der i forbindelse med afleveringsforretningen er fundet manglende eller forkert udførte brandlukninger. Vi ser eksempler på forkert eller lemfældig udført brandsikring af tekniske installationer, (f.eks. vand, varme, el mv.) opstået pga. misforståelser hos byggeriets parter eller pga. manglende beskrivelse i projektmaterialet. Værst er det, når den udførende underentreprenør slet ikke har været opmærksom på korrekt udført brandlukning.

Når brandlukningerne ikke bliver godkendt, kan byggeriet ikke afleveres til tiden. Brandlukningerne må gennemgås igen og lukkes korrekt, inden afleveringen kan afsluttes. Konsekvensen kan være dagbøder og ekstraomkostninger til udbedring af den manglende brandsikring.

I værste fald kan forkert udført brandlukning betyde risiko for menneskeliv og værdier.

Ærgerlige ekstraomkostninger kan undgås

Det er ærgerlige forsinkelser og ekstraomkostninger, der nemt kan undgås, hvis brandlukningerne tænkes ind, tidligt i projektets byggefaser, med konkrete og dokumenterede løsninger og det er det, vi hjælper de udførende installatører med.

Vi tilbyder gratis og uforpligtende brandgennemgang af byggeriet, enten sammen med den udførende underentreprenør alene eller sammen med en byggerådgiver. På den måde får bygherre tænkt dokumenteret brandsikring ind i projektet så tidligt som muligt. Vi rådgiver om konkrete løsningsforslag og finder frem til den sikreste og ofte også den mest omkostningsbevidste løsning, der lever op til lovens krav. Det er vores erfaring, at rigtig mange ubehagelige overraskelser kan undgås på den måde.

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. På den måde ansporer vi til anvendelsen af dokumenterede produkter og understøtter det bedste valg af godkendte løsninger .

Kommerciel direktør

Karsten Holse

+45 5210 0570