Vi følger dig gennem hele projekteringsfasen

Rådgivning i Passiv Brandsikring af bærende konstruktioner


Har du svært ved at gennemskue, hvilke produkter der møder de præ-accepterede løsninger i BR18? Så er der gode grunde til at spørge Scandi Supply til råds om Passiv Brandsikring til dit næste byggeprojekt.

Når du køber FireFree produkter hos Scandi Supply, får du nemlig meget mere end godkendte materialer for Passiv Brandsikring. Som leverandør af FireFree produkter, kan Scandi Supply tilbyde at være med dig hele vejen. Vores team af Brandtekniske Rådgivere møder gerne fagentreprenøren på byggepladsen. Sammen kan vi gennemgå behov og udfordringer. Det hele munder ud i gennemarbejdede løsningsbeskrivelser, der kan indeholde fra få til flere hundrede brandlukninger.

Gennem hele processen deler vi viden om lovkrav og anbefalinger og rådgiver om veldokumenterede og korrekte materialer.

Vi kender lovgivningen

Som leverandør af passiv brandsikring til førende danske grossister, arbejder vi løbende på at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger. Vi hjælper med at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder og ansporer til anvendelsen af dokumenterede produkter, der understøtter det bedste valg af godkendte materialer. Det kan vi, fordi vi kender lovgivningen. Scandi Supply har mere end 25 års erfaring i branchen. Det har gjort os til specialister i projektorienterede løsninger inden for passiv brandsikring. Kvalitet, dokumentation og rådgivning i passiv brandsikring er vores kernekompetence.
Det er vores førsteprioritet at levere de løsninger, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. For det betaler sig at bruge de bedste materialer på markedet.

Hvordan kan vi hjælpe?

Scandi Supply følger jer gennem hele projektet. Vi kan tilbyde at deltage i dialogen mellem fagentreprenør, rådgiver, ingeniør eller entreprenør. Her stiller vi gerne vores know-how til rådighed. Når der valgt en dokumenteret FireFree løsning, udleverer vi den relevante dokumentation til kontrolrapporter, kontrolplaner, kvalitetssikringer m.m. I fællesskab finder vi frem til den bedste strategi for dine brandsikringer i byggefasen for projektet. Vi udarbejder systemløsninger tilpasset de enkelte installationer og finder den bedste og mest hensigtsmæssige løsning for brandlukning af installationerne, i tæt samarbejde med vores samarbejdspartner. På den måde kan vi hjælpe med at sikre, de bedst udførte og dokumenterede brandlukninger iht. Bygningsreglementet (BR18).

Kursus og seminardage om Passiv Brandsikring

Scandi Supply tilbyder undervisningsforløb og seminardage om Passiv Brandsikring. Vi tilpasser tema og indhold fuldstændig jeres behov, med udgangspunkt i jeres dagligdag og udfordringer.

Formålet er at formidle viden om passiv brandsikring, om lovgivning og om de udfordringer eller faldgruber man kan blive mødt af når man beskæftiger sig med Passiv Brandsikring.

Et kursus kan bestå af en teoretisk gennemgang ved vores Brandtekniske Rådgiver samt af en praktiske del, hvor deltagerne får fingrene i materialet – alt sammen tilpasset deltagerne.

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s har et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder for at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. På den måde ansporer vi til anvendelsen af dokumenterede produkter og understøtter det bedste valg af godkendte løsninger.

Kommerciel direktør

Karsten Holse

+45 5210 0570