Aktiv og Passiv Brandsikring

Scandi Supply leverandør af Passiv Brandsikring

Hvad er aktiv brandsikring?

Begrebet aktiv brandsikring dækker over alle de produkter og tiltag, der relaterer sig til branddetektering og brandslukning. For den almindelige bruger af en bygning, er den aktive brandsikring typisk synlig og velkendt. Brandsprøjterne hænger fremme på væggene, sprinklersystemerne ses i loftet, flugtvejsarmaturerne lyser over døre og udgange og vi ved hvor brandalarmen aktiveres så brandvæsnet kan tilkaldes i tilfælde af brand.
Det kan lette forståelsen at tænke på aktiv brandsikring som noget, der aktivt og synligt er til stede i bygningen. Eksempler på aktiv brandsikring er:

Detektion:

Branddetektion relaterer sig til produkter, der registrerer varme, røg og flammer eller advarer en bygnings brugere om, at der er opstået en brand. Eksempler her på er røgdetektorer og brandalarmer.

Slukning:

Brandslukningssystemer kan enten aktiveres af bygningens brugere eller anvendes af uddannede fagfolk til at slukke flammer. Det kan være brandslukningssystemer der bruger vand, skum eller inaktive gasser. Eksempler herpå er sprinkleranlæg, brandslanger og brandslukkere.

Ventilation og evakuering:

Mange bygninger har mekaniske ventilationskanaler og ventilatorer installeret, der aktivt fjerner røg fra korridorer og trappeopgange, så beboere og brandmænd sikkert kan evakuere en bygning. Også systemer som flugtvejsbelysning, panikbelysning og talevarslingsanlæg falder ind under kategorien aktiv brandsikring.

Hvad er Passiv Brandsikring?

Men aktiv brandsikring er ikke nok. Den passive brandsikring er lige så essentiel.

Passiv Brandsikring, kan virke diffust. Korrekt udført og dokumenteret Passiv Brandsikring er ikke nødvendigvis synligt for brugere af en bygning.

Passiv Brandsikring er produkter og byggematerialer, der har til formål at inddæmme og begrænse skader på værdier og tab af menneskeliv, når en brand er opstået. Passiv Brandsikring hindrer og sinker spredning af ild og røg og skaber den tid der er nødvendig, for at mennesker kan evakuere en bygning.

Passiv Brandsikring er således materialer, der er bygget ind i grundkonstruktionen og ”gør deres job” :

  • I bærende såvel som ikke-bærende konstruktioner

  • I brandadskillende bygningsdele

  • På overflader i træ, stål mm.

  • I lukninger omkring installationsgennemføringer

  • Fuger mellem bygningsdele

  • På døre og porte, gardiner og skærme

Passiv Brandsikring fungerer altså på forskellige måder i bygningen, alt sammen med det formål at reducere og begrænse skaderne, når branden er opstået.

Det kan f.eks. være ved:

  • at opdele (brandsektionere) brandadskillende bygningsdele, begrænse passage af røg og flammer

  • at forstærke og isolere bærende stålkonstruktioner og bygningselementer (f.eks. søjler, skillevægge og bjælker), så de beskyttes mod kraftig varme og dermed kan modstå brandskader i en længere periode.

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring.

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Vestsjælland

Thomas Skov

+45 2322 3403