Samlinger i brandadskillende bygningsdele

Scandi Supply leverer Passiv Brandsikring i form af fugebånd og fugemasser til lineær fuge.

Samlinger i brandadskillende bygningsdele bliver ofte overset og det selvom disse er en væsentlig del af den Passive Brandsikring. Manglende brandfuger, kan udgøre en væsentlig risiko for sikkerheden i byggeriet.

Løsninger til brandsikring af fugerne, har til formål at sikre, at der ikke sker svækkelser i overgange mellem de brandadskillende bygningsdele. Det kan eksempelvis være i overgange mellem gipsvægge og betondæk, betondæk mod gennemgående betonvægge el.lign.

Vigtige parametre, når man projekterer

Når man projekterer og udfører fuger i brandadskillende bygningsdele, er der flere væsentlige parametre der skal tages højde for. Først og fremmest skal løsningen være brandprøvet iht. EN 1366-4 og klassificeret efter EN 13501-2 for den krævede brandmodstandsevne.

Andre vigtige forhold at holde sig for øje, kan være:

  • Brandkrav

  • Fugebredde

  • Krav til flexibilitet

  • Omkringliggende konstruktioner (Gips, beton, træ mv.)

  • Montageforhold


Dertil kommer, at der findes mange forskellige løsninger som fugebånd, tætningslister, akrylfuger, polymerfuge og brandplader.

Fugebånd, tætningslister og silikone vil ofte med fordel kunne anvendes ved fuger hvor der kræves høj flexibilitet mellem i konstruktioner af murværk og beton. Mens akrylfuge og løsninger med brandplader med fordel vil kunne anvendes i fuger i gips, murværk, beton og træ, eller hvor kravet til fleksibilitet ikke er afgørende.


Nogle løsninger kan udføres énsidet mens andre skal udføres tosidet for at opfylde det ønskede brandkrav.


Søger du en dokumenteret løsning til dine brandadskillende bygningsdele, så tag fat i os på 76 24 48 00. Vores Brandtekniske rådgivere guider dig sikkert gennem processen.

Vi kan hjælpe

Vi er et team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere, som står til disposition med knowhow. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere - vi hjælper jer godt videre.
Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Fyn & Sønderjylland

Benny Schacksen

+45 2337 0373