Hvad gør man hvis fugerne revner?

Billede af B722

Scandi Supply's brandfugeprodukter gennemgår en grundig kvalitetskontrol fra fabrikkens side, inden de leveres ud til byggerier i hele Danmark. Ligeledes gennemgår produkterne jævnligt en tredjepartskontrol i forbindelse med CE-mærkning. 

Alligevel kan det forekomme, at fuger revner eller at sprækker lejlighedsvis forekommer i ekspanderende fugeprodukter.

Disse revner kan fremkomme under påvirkning af varierende miljøer i forbindelse med påføring og hærdning. Ofte er det udefra kommende årsager, som er årsagen til de revnede overflader eller den manglende vedhæftning ved fugeprodukterne.

Hvad gør man?

Temperaturstigninger eller store ændringer i luftfugtigheden forårsager ”stress” under hærdning. I nogle tilfælde kan revnerne kompromittere fugen/gennemføringen ved at tillade gennemsivning af kold røg.

Nogle af årsagerne kan være:

  • En absorberende overflade dræner væsken fra en vandbaseret fugemasse hurtigere end ellers, og det kan forårsage større og hurtigere skrumpning under hærdningen.

  • Der forekommer luftlommer i fugemassen, hvilket kan forårsage at fugen stedvis er svagere end den ellers ville være.

  • Varierende dybde og bredde på fugerne kan forårsage en uens hærdning, hvilket igen kan betyde at overfladen revner.

  • Der ikke er anvendt bagstop, hvorfor fugen ikke er påført under ”tryk”. Det kan forårsage nedsat vedhæftning og revner i overfladen. 

  • Konstruktionen har ikke været fugtet inden påføring af fugen, hvilket kan nedsætte vedhæftning og forårsage at fugemassen trækker sig. 

  • Variation i temperaturen og luftfugtigheden under hærdning.

  • Bevægelser og vibrationer i fugerne/gennemføringen under hærdning, kan give revner og sprækker i overfladerne.

  • Snavsede overflader i fugen/gennemføringen kan betyde at fugemassen mister sin hæfteevne.

For at reparere revnede og krakelerede fuger/gennemføringer, kan man påføre et andet lag fugemasse oven på den eksisterende fugemasse. Den eksisterende fugemasse rengøres inden påføring af det reparerende lag, for at optimere vedhæftningen, og for at sikre at det andet lag fylder og lukker revnerne. Brandbeskyttelsesevnen bliver ikke forringet ved reparation på denne måde.

Det andet lag forbedrer blot brandmodstandsevnen, og er med til at sikre at, der ikke sker gennemsivning af kold røg. Ligeledes fremstår fugen/gennemføringen visuelt pænere.  

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964