Montering i facader- og tagkonstruktioner

Montering af FireFree hulrumsventiler til brandbeskyttelse af ventilerede hulrum i facader og tage

Montering i facade

I facade fastgøres FireFree® Brandstop Hulrumsventil med 3 rustfrie skruer 4,5 x 35 mm pr. 1130 mm. Fastgørelsen udføres i nettes flade del mod fastgørelseslægten. Skruerne monteres 40 mm fra enden, midt på og 40 mm fra modsatte ende. Ventilen monteres således at det sorte ekspanderende grafitindlæg er nederst. Grafitten skal ligge centreret og vertikalt i ventilen. Mellemrummet mellem hulrumsventilen og regnskærmen skal være mindre end 2 mm. Tilskæring af længden skal udføres med en vinkelskærer for at undgå at friktionsvarmen aktiverer grafitindlægget. Skærebladet skal være af rustfrit stål.

Det er vigtigt at hulrumsventilen har en fast overflade på begge sider, så grafitten har noget at ekspandere ud mod i tilfælde af brand.

Monteringsfladen kan være af massivt træ, træpanel, gips eller beton.

Afslutningen mod regler

Ud mod regler afsluttes med stenuld (eller keramisk uld). Stenulden giver samtidig en fleksibilitet ved tilpasningen af FireFree® Brandstop Hulrumsventil. Hulrumsventilen skal nå helt fra regel til regel for at optimere brandmodstandsevnen. Dette er stenulden med til at sikre.

Billedet herover til højre viser FireFree® Brandstop Hulrumsventil korrekt monteret og med stenuld mod reglerne. Stenulden sikrer at flammer ikke antænder reglerne , og gør det nemmere at tilpasse længderne på hulrumsventilen.

Montering i tagkonstruktion

Fastgør FireFree® Brandstop Hulrumsventil med 3 rustfrie skruer 4,5 x 35 mm pr. 1130 mm. Fastgørelsen udføres i nettets flade del mod vindpladen. Montér skruerne 40 mm fra enden midt på og 40 mm fra modsatte ende. Ventilen monteres således, at det sorte ekspanderende grafitindlæg er nederst. Grafitten skal ligge centreret i ventilen og parallelt med vindpladen.


Mellemrummet mellem FireFree® Brandstop Hulrumsventil og undertaget skal være mindre end 2 mm. Tilskæring af længden skal udføres med en vinkelskærer for at undgå at friktionsvarmen aktiverer grafitindlægget. Skærebladet skal være af rustfrit stål. Det er vigtigt at hulrumsventilen har en fast overflade på begge sider, så grafitten har noget at ekspandere ud mod i tilfælde af brand.

Afslutningen mod spær

Ud mod spær afsluttes med stenuld (eller keramisk uld). Stenulden giver samtidig en fleksibilitet ved tilpasningen af FireFree® Brandstop Hulrumsventil. Hulrumsventilen skal nå helt fra spær til spær for at optimere brandmodstandsevnen. Dette er stenulden med til at sikre.

Billedet herunder til højre viser FireFree® Brandstop Hulrumsventil monteret således af den sikrer bedst mulig ventilering af hulrummet og, i tilfælde af brand, hurtigst mulig brandstop.

Brandstop fra første sekund

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er en præ-accepteret løsning, der opfylder kravene i BR18 §117. FireFree® Brandstop Hulrumsventil er testet og klassificeret iht. EN 1366-4:2006 ASTM 2912.

Ser din konstruktion anderledes ud?

Ser din tag- eller facedekonstruktion ikke ud som vist på tegningerne herover? Så kan vi hjælpe dig med en tilpasset løsning. Kontakt vores kundeservice eller den Brandtekniske Rådgiver i dit område og få en skræddersyet løsning til dit projekt.

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Vestsjælland

René Veggerby

+45 2322 0570