Når installationsskakte dumper i røgtest

Teksten i det nye Bygningsreglement BR18´s § 104 afsnit 4. er rimelig klar. Reglen siger:

”§ 104: Antændelse og brand- og røgspredning.

Bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at:

1) Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
2) Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
3) Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.”

I dansk byggeri er der tradition for at installationsskakte lukkes (udstøbes) med beton i etagedækket mellem de enkelte brandmæssige enheder. Det sker til trods for, at beton i den sammenhæng ikke er en dokumenteret løsning. Udfordringen med betonen er primært, at den trækker sig fra installationerne og den omkringliggende konstruktion når den hærder op. Det medfører sprækker hvor røgen, og senere også ilden kan sprede sig, hvilket tydeligt fremgår af nedenstående video.

Der findes ikke dokumentation for, hvor længe beton i installationsskakte med gennemføringer holder. Vi kan dokumentere, at vores FireFree® B280 sikrer konstruktionen i op til 3 timer. I Danmark er kravet oftest 60 minutter. Vore produkter er testet i henhold til EN 1366-3 og beskrevet ved ETA.

En vigtig egenskab ved FireFree® B280 brandgips er, at i modsætning til beton, ekspanderer brandgipsen ved hærdning og lukker dermed sprækker omkring installationer og omkringliggende konstruktion. Det betyder at gipsen, ud over at være røgtæt, sikrer et bedre resultat ved en trykprøvning/”blowerdoor” test.

FireFree® B280 har derudover rigtig gode lydmæssige egenskaber samt en høj bæreevne, som betyder at man, når gipsen er hærdet op, let kan gå på den.

Planlæg din udførelse tidligt i byggeprocessen

Vi får regelmæssigt henvendelser der drejer sig om, at man ved afleveringsforretningen har fundet manglende eller forkert udførte lukninger. Mange henvendelser handler netop om installationsskakte. Ofte betyder det, at overdragelsen af byggeriet ikke kan finde sted på dagen og at bygherre forlanger alle brandlukninger gennemgået og lukket korrekt inden afleveringen kan afsluttes. Det betyder næsten altid store omkostninger i dagbøder, men ofte også ekstraomkostninger til udbedring af den manglende brandsikring - ekstraomkostninger som kan undgås ved, at man på et tidligt tidspunkt tænker brandlukning ind i byggeriets faser. Vi kan hjælpe i denne proces og sikre at brandlukning udføres på den mest optimale måde ud fra situationen.

Vi har gode erfaringer fra flere projekter hvor vi har hjulpet med at optimere og sikre, at der udføres korrekt Dokumenteret Brandsikring. En gennemgang af projektet sammen med alle de faggrupper, som skal brandsikre, er samtidig med til at sikre et flow i samarbejdet mellem de faggrupper, som skal brandlukke efter sig. Et flow som i nogle tilfælde er med til at optimere den samlede pris for brandlukningen.

Vi tilbyder uforpligtende at gennemgå, hvilke de muligheder I har for at sikre, at brandsikringen udføres korrekt på dit næste projekt.

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring.

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Vestsjælland

Thomas Skov

+45 2322 3403