3 metoder til brandlukning af skakte

Løsning 1

– FireFree® B280 Brandgips - Den præaccepterede løsning, BR18

Denne løsning er baseret på en fælles skaktløsning, hvor alle installatører trækker deres installationer, og hvor der slutteligt støbes med brandgips i skakten. Fremgangsmåden for denne løsning er følgende:

 • Der afholdes projekteringsmøde hvor placeringer og typer af installationer gennemgås og eventuelle justeringer foretages.

 • Den udførende installatør (VVS, EL og Ventilation) gennemgår materialet og kommenterer på valgte typer af installationer

 • Scandi Supply a/s udfærdiger et endeligt notat, med beskrivelse af løsninger for hver eneste installation, herunder isoleringstype, evt. krav til brandpakning samt afstande mv.

 • Når brandlukningsarbejdet påbegyndes, monteres en støbeplade under dækket, alternativt lægges en 50 mm FireFree® Støbeplade i spænd i etagedækket/skakten.

 • Der udføres første prøvestøbning on-site, hvor vi gennemgår de faktiske forhold, herunder afstande mellem installationer, størrelse på hullet mv.

 • Når alle installatører er færdige med at trække installationer, støbes der med 50-100 mm FireFree® B280 Brandgips. Gipsen er dokumenteret til alupex, pex, ventilationsrør, plastrør, plastrør med kabler, kabler og kabelstiger mv.

Løsning 2

– Beton

Denne løsning forudsætter, at der anvendes beton i overensstemmelse med Eurocode, dvs. rådgiver beskriver kravene for overholdelse af eksempelvis EI 60. Beton er ikke en dokumenteret brandlukning, og derfor ikke en præaccepteret løsning. Dermed skal brandrådgiveren acceptere løsningen med beton, og derfor påtage sig ansvaret. Støbning i beton vil kræve, at der udføres brandlukninger omkring hver enkelt installation.

Ved installationer i borede huller er det vanskeligt, at udføre brandlukninger i selve dækket efter betonen er støbt. Det skal derfor være brandlukninger, der kan monteres inden støbning eller efterfølgende udenpå betonen. Når man udfører selve betonstøbningen, skal man blandt andet være opmærksom på følgende: (Bemærk det er statikeren der fastsætter krav jf. Eurocode)

 • Den rigtige type beton! - altså som defineret i Eurocode.

 • Armering/strittere jf. Eurocode

 • Minimum 150 mm tykkelse, idet brandlukninger oftest er dokumenteret i minimum
  150 mm dæk. Herefter kan der anvendes systemer til brandlukning af installationer som eksempelvis:

 • Kabler - FireFree® Trækrør støbt i betonen eller FireFree® B790 Brandbøsning.

 • Faldstamme i plast – FireFree® B790 Brandbøsning, eller FireFree® B780 brandpakning.

 • Stål/Alupex – FireFree® Easyfix.

Ovenstående er blot eksempler på typer af brandlukninger. Efterfølgende skal installationerne, som oftest fuges for at lukke for røg, da betonen trækker sig.

Løsning 3

– Åbne gennemgående skaktløsninger

Skakte kan udføres som brandadskillende i dæk eller i vægge ind til skakten. Såfremt man vælger at lade dækket være åbent, kan der være udfordringer med at udføre dokumenterede brandlukninger i skaktvæggen. Pladsen er ofte minimal, og det kan derfor være svært at komme op i skakten og brandsikre de enkelte gennemføringer indefra. En åben skaktløsning vil kræve stor koordinering mellem de enkelte fag. Tidsmæssigt kan det være en ulempe.
Når der skal udføres dokumenterede brandlukninger i vægkonstruktioner, stilles der nogle krav til væggens konstruktion samt, om der skal brandlukkes fra én side eller begge sider.
Ved konstruktioner under 150 mm, stilles der oftest krav til brandlukning fra begge sider af væggen, hvorfor det kan være vanskeligt at udføre i praksis.

En traditionel skaktvæg med 2-3 lag gips på en stålregel er ikke egnet til brandlukninger. Der findes ikke dokumenterede brandlukninger til denne type konstruktion og det vil derfor være en afvigelse jf. bygningsreglementet (BR).

Ved denne type af skaktløsninger, skal man altså være opmærksom på følgende:

 • Brandlukningen skal kunne udføres fra en eller 2 sider i væggen jf. kravet i leverandørens dokumentation

 • Konstruktionen skal overholde kravene specificeret i leverandørens anvisninger

Scandi Supply anbefaler

Det er Scandi Supplys anbefaling at udføre brandlukningerne i dækket med et dokumenteret system, da ovenstående erfaringsmæssigt giver udfordringer for de projekterende og udførende på pladsen.

Husk at anvende produkter med en ETA-godkendelse til nettop dine installationstyper og den ønskede klassifikation. Er der det mindste tvivl om, at produktet er dokumenteret eller ej, spørg leverandøren om dokumentation for produktet, som sikkerhed for, at det lever op til gældende standard. En ETA sikrer dokumentation for, at produktet er blevet testet i henhold til EU standard, og dermed lever op til gældende lovgivning.

Alle produkter fra Scandi Supply a/s har en ETA-godkendelse og testet i henhold til
EN 1366-3. Scandi Supply a/s kan derfor levere en dokumenteret præaccepteret løsning i henhold til Bygningsreglementet, indenfor området passiv brandsikring. (ETA - European Technical Assessment).

Vi har gode erfaringer fra andre projekter, hvor vi har hjulpet med at optimere og sikre, at der udføres korrekt dokumenteret brandsikring. En gennemgang af projektet sammen med alle de faggrupper, som skal udføre passiv brandsikring, er samtidig med til at sikre et flow i samarbejdet mellem de forskellige faggrupper. Et flow, som i nogle tilfælde er med til at optimere den samlede pris for brandlukningen.

Vi tilbyder uforpligtende at gennemgå, hvilke de muligheder I har for at sikre, at brandsikringen udføres korrekt på dit næste projekt. Kontakt os gerne på telefon 76 24 48 00

Download folderen om skakløsninger her.

Dokumenterede løsninger er vores førsteprioritet

Vi har et team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere, som står til disposition med know-how. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer.
Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Fyn & Sønderjylland

Benny Schacksen

+45 2337 0373