Forstå rørisoleringskonfigurationer

Rørkonfigurationer ved Brandlukning med FireFree produkter

Nyttig viden om Rørisoleringskonfigurationer


Når der føres rørinstallationer gennem brandadskillende bygningsdele, er der krav om, at disse brandlukkes iht. Bygningsreglementet, der bla. siger:

§114
Gennemføringer i brandadskillende bygningsdele skal udføres, så bygningsdelenes brandtekniske egenskaber ikke forringes.

I den forbindelse er det vigtigt at holde sig lovgivningen for øje i forhold til:

  1. at ethvert scenarie skal være testet, for at være en dokumenteret løsning.

  2. at rørisoleringskonfigurationen skal være i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Krav til rørisoleringen

Iht. Standarden EN1366-3 (Prøvning af installationers brandmodstandsevne, del 3: Tætning af gennemføringer) kan der være krav til selve rørisoleringerne. Disse krav kan eksempelvis være:

  • Krav til, hvorvidt isoleringen skal gå med igennem konstruktionen eller må afbrydes ved konstruktionen.

  • Krav til isoleringsmaterialet, f.eks. stenuld eller glasuld.

  • Krav til isoleringens densitet.

  • Krav til isoleringens længde / min. omfang.

Ved anvendelse af rørisolering af Phenolskum eller cellegummi, som er brandbare materialer, er der flere muligheder for at opnå en dokumenteret brandlukning, f.eks. med FireFree B722 Brandmastik eller i system med FireFree Brandpakninger, FireFree Brandgips eller løsninger med FireFree® B744/B745 brandplader.

I

er alle krav nøje beskrevet, ud for hver illustration, som vist i eksemplet herunder.

Continued Sustained (CS) og Local Sustained (LS)

Tegningen herover til venstre viser en Continued Sustained (CS) rørisolering - isoleringen føres med gennem konstruktionen i hele rørets længde. Til højre ses en Local Sustained (LS) løsning, hvor isoleringen kun føres med gennem konstruktion, med et givent antal mm ud på hver side.

Tegningen herover viser desuden et eksempel på en Local Sustained (LS) rørisolering - isoleringen er ført med gennem konstruktionen, den øvrige del af røret er isoleret med en isoleringstype, der ikke nødvendigvis har indflydelse på den testede brandluknings forudsætninger.

Continued interrupted (CI) og Local Interrupted (LI)

På tegningen herover til venstre vises en Continued Interrupted (CI) rørisolering - rørisoleringen afbrydes og går ikke med gennem konstruktionen. Tegningen til højre (Local Intercupted (LI)) viser rørisoleringen, der går ud på hver side af konstruktionen, med det minimum angivne antal mm på hver side.

Tegningen herover viser en Continued Interruped (CI) løsning, hvor isoleringen ikke er ført med gennem konstruktionen og den øvrige del af røret er isoleret med isoleringstype, der ikke nødvendigvis har indflydelse på den testede brandluknings forudsætninger.

Det vil aldrig være en forringelse af brandlukningen, hvis man lader rørisoleringen gå med gennem konstruktionen. Hvilke krav der skal imødeses, afhænger af den klassifikation, bygning og konstruktion skal leve op til.

Eksempler fra den virkelige verden

Rørkonfigurationer

Billedet herover viser ligeledes en locally sustained (LS) rørinsolering.

Rørkonfigurationer Passiv Brandsikring

Herover ses en continued sustained (CS) rørisolering - isoleringen er ført med i hele rørets længde. På dette billede er skakten lukket med FireFree® B280 Brandgips.

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964