Miljøprofil

Scandi Supply leverandør af Passiv Brandsikring miljøprofil

Hos Scandi Supply ønsker vi at værne om vores fælles miljø og tage hensyn til fremtidige generationer.

Vi vil være en kvalitetsbevidst leverandør af Passiv Brandsikring, der tager ansvar for miljø og arbejdsmiljø med fokus på processer, indstilling, oprigtighed og gennemsigtighed.

I dagligdagen bestræber vi os derfor på:

 • At spare på papirforbruget og anvende digital kommunikation, herunder elektronisk fakturering.

 • At købe forsvarligt ind og vælge materialer, arbejdsredskaber og værktøjer med tanke på mindst mulig miljøbelastning.

 • At genbruge materialer i den daglige drift, der hvor det er muligt.

 • At kunne tilbyde materialer for Passiv Brandsikring, der i videst mulig omfang kan anvendes i miljøcertificerede byggerier, uden risiko for skadelige kemiske stoffer.

 • At kunne levere materialer for Passiv Brandsikring, der lever op til DGNB bæredygtighedscertificeringen.

 • At kunne distribuere og transportere materialer for Passiv Brandsikring på den mest miljørigtige og omkostningsbevidste måde i samarbejde med miljøbevidste leverandører.

 • At bortskaffe og sortere affald og emballage på forsvarlig og miljørigtig vis.

 • Til enhver tid at leve op til myndighedernes miljøkrav for virksomheder i vores branche.

 • Evt. at opkræve et miljøtillæg, hvor det er nødvendigt, for at sikre at vi til en hver tid kan leve op til ovenstående.

 • Og endelig, at vi via vores medlemskaber, altid er ajour med den nyeste viden på vores forretningsområde.

Ligeledes tilstræber vi

 • At værne om vores medarbejderes trivsel, fordi medarbejderne er vores væsentligste ressource

 • At respektere forskelligheder i kultur og tradition, med udgangspunkt i gensidig medmenneskelig tillid og respekt og at tage afstand fra psykisk og fysisk tvang og chikane.

 • At forebygge arbejdsskader og ulykker, ved at fremme arbejdsmetoder, som reducerer tunge løft, nedstyrtningsfare eller udsættelse for støv og støj.

 • At opfordre vores medarbejderne til at fremsætte ideer og forbedringsforslag, der arbejder i retning af arbejdsmiljømæssige forbedringer samt

 • At tilskynde til, at vores medarbejdere aktivt samarbejder om trivsel i virksomheden

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring.

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Vestsjælland

Thomas Skov

+45 2322 3403