Dokumentation for lukningsprodukter – det typiske flow

Håndbog til dokumenteret brandsikring med FireFree produkterne

Er du en af dem, der synes at det med dokumentation og brandprøvninger virker kedeligt? Så læs videre her og bliv klogere på hvorfor det er så essentielt for at forstå det med brandlukninger af El- og VVS-installationer samt skaktløsninger.

Noget om prøvestandarder

Der findes nogle vigtige prøvningsstandarder og europæiske klassifikationssystemer som Scandi Supply følger.

Brandprøvning: EN 1366-3

Den første vigtige prøvningsstandard er EN 1366-3.

Hvis en producent eller leverandør har brandprøvet deres produkt efter denne standard, vil det typisk fremgå tydeligt af produktet, enten på produktets emballage eller på produktdatabladet. Derfor er dit første check, se på produktet og læs om det er brandprøvet iht. EN 1366-3.

At produktet er brandprøvet iht. EN1366-3 betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at produktet kan anvendes i den konkrete situation. Men man har trods alt vished for, at producenten i det mindste har brandprøvet efter den rigtige standard.

Det er vigtigt ikke at forveksle EN 1366-3 med den prøvningsstandard, der hedder EN 1366-4. EN 1366-4 er til linære fuger, altså til samlinger i brandadskillende bygningsdele. Derfor vil I typisk kunne se, at der står EN 1366-4 på jeres én-komponente brandskum og det er fordi at EN 1366-4 tester materialer til brug for linære fuger, dvs. til tykke beton elementer hvor man skummer en fuge-sprække op og hvor der ikke går installationer igennem. Sådan en én-komponent brandskum kan være et rigtigt fint produkt og kan sandsynligvis holde til mange timers brandmodstandsevne. Men, det kan den altså kun under de forudsætninger den er testet: i samlinger i brandadskillende bygningsdele uden installationer.

Derfor er jeres første check: Er produktet brandtestet iht. EN 1366-3?

Klassifikation EN13501-2 (EI)

Dernæst er det vigtigt at sikre sig, at det valgte produkt er EI klassificeret efter EN 13501-2, dvs. til EI 30, EI 60 eller EI 120 afhængig af den brandadskillende bygningsdels klassifikation. Bemærk, at det ikke er nok, at produktet overholder en E klassifikation – for at være dokumenteret til brandlukning skal det være EI klassificeret.

EAD 350454-00-104 – ETA – EC-deklaration – CE

Når producenten således har brandprøvet iht. EN1366-3 og produktet er EI klassificeret, kan producenten gå skridtet videre og få en ETA på sit produkt og få CE mærket sine byggevare.

Beskrivelsen herover er det typiske flow og er det, som langt størstedelen af producenter af materialer for Passiv Brandsikring gør i dag - således også Scandi Supply.

Noget om forudsætningerne

Prøvningsstandarden EN 1366-3 er altså væsentlig. Det er interessant at kigge ned i de forudsætninger der er for testen af produkterne.

På billedet herover tv. ses et screenshot af en ETA, som er et langt, teknisk dokument, som i nogle tilfælde kan være op til 100 sider. Den kan være vanskeligt at læse og forstå. Som leverandør tager vi ansvaret for, så at sige at "oversætte" ETA'en til en installationsvejledningen, som er noget nemmere at tilgå. Til højre vises et screenshot af et EC Certifikat, der som sagt giver ret at CE mærke sin byggevare.

Alle Scandi Supply's lukningsproduktet er testede iht. EN 1366-3 og beskrevet i en ETA.

En væsentlig pointe

Kigger vi nærmere ned i dokumentationen, kommer der en væsentlig pointe, som vi illustrer med eksemplet herunder.

Figuren viser en stålregel med noget isolering. I det blå felt er markeret et kabel op til Ø21mm, enkelte eller bundtede op til Ø100mm, vi har noget fugedybe, noget bagstop, en given hulstørrelse og vi får en given klassifikation.

MEN – hvad gør man nu, hvis det kabel man skal brandlukke er Ø22mm? Og altså ikke ligger inden for den blå markering i eksemplet her? Så skal der pludselig anvendes en anden fugedybde, måske en anden bagstop, alternativ hulstørrelse og vi får en anden EI-klassifikation.

Grunden til at dette er så væsentligt er, at der ikke findes ét produkt der bare 'kan kabler', 'kan plastrør' eller 'kan' stål-, kobber- eller Alupexrør. Man er simpelthen nødt til at kigge i

, for at sikre sig at produktet kan anvendes.

Er der f.eks. tale om et kabelbundt på Ø110mm, så kan dette produkt faktisk ikke anvendes ud fra det skema der vises herover. Man er i så fald nødt til at finde en anden løsning, for at opnå en dokumenteret brandlukning.

Her siger erfaringen, at der stor forskel på leverandører. En leverandør kan godt have foretaget en brandprøvning iht. den rigtige standard, men kan de også dokumentere den konkrete situation I står med?

Af samme grund, er det umuligt at starte med at sammenligne priser og konkludere, at en given brandfugemasse er billig og en anden dyr. Man er nødt til at se på

  • Hvad er det for en situation, jeg skal løse?

  • Hvad kræver det af dokumentation på mit produkt?

Har du uddybende spørgsmål til artiklen herover? Så er du velkommen til at kontakte Scandi Supply.

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring.

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Vestsjælland

Thomas Skov

+45 2322 3403