Scandi Supply's medlemskaber

DBI

DBI står for Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut. DBI arbejder målrettet med brandforebyggelse og sikkerhedsløsninger. Som medlem af DBI er Scandi Supply nært knyttet til den højeste specialiserede faglige viden, der til enhver tid sætter os i stand til at tilbyde vores kunder de bedst kvalificerede og dokumenterede løsninger.

EAPFP


EAPFP står for European Association for Passive Fire Protection og er den europæiske sammenslutning af interessenter indenfor Passiv Brandsikring. EAPFP er Europas fælles stemme indenfor Passiv Brandsikring. Foreningen har som sit hovedformål forklare og facilitere EU lovgivning på området samt at informere, uddanne og udvikle markedet i brug af godkendte og korrekt anvendt passiv brandsikring.

Både i forhold til vores danske og europæiske marked, drager Scandi Supply stor nytte af vores medlemskab af EAPFP. DBI DBI står for Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut. DBI arbejder målrettet med brandforebyggelse og sikkerhedsløsninger. Som medlem af DBI er Scandi Supply nært knyttet til den højeste specialiserede faglige viden, der til enhver tid sætter os i stand til at tilbyde vores kunder de bedst kvalificerede og dokumenterede løsninger

DS - Bygningsbrandteknik (S-127)


Bygningsbrandteknisk udvalg under Dansk Standard arbejder med standard for konstruktioners og byggevarers brandegenskaber.

Som medlem af udvalget er Scandi Supply med til at præge udviklingen af standarder for bygningsbrandteknik, herunder konstruktioners modstandsevne og påvirkning ved brand. S-127’s primære opgave er at implementere standarder, behandle forespørgsler samt vedligeholde porteføljen af klassifikations- og prøvningstandarder på området, herunder sikring af, at danske regler ikke er i konflikt med europæisk lovgivning.

Dansk Stålinstitut


Dansk Stålinstitut arbejder for at udbrede kendskabet til stål og stålets alsidige anvendelsesmuligheder. Her holder vi os opdateret på viden om stål. Vi vidensudveksler og sparrer med andre aktører indenfor stålbranchen. Det sætter Scandi Supply i stand til at yde kvalificeret rådgivning i forhold til brandsikring af bærende stålkonstruktioner med vores produkter.

Sikkerhedsbranchen


SikkerhedsBranchen samler virksomheder og organisationer, der arbejder professionelt med sikkerhed og sikring. I kraft af vores medlemskab af SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring er vi altid ajour med nyeste viden om passiv brandsikring og kan dermed yde vores kunder den bedste rådgivning på området. I SikkerhedsBranchen arbejder vi desuden på at øge kendskab til og fokus på passiv brandsikring - alt sammen med det formål højne brandsikkerheden i danske byggerier.

DFL – Danmarks Farve- og Limindustri


DFL er en sammenslutning af danske producenter og distributører af maling, lak, lim, fugemasse og lignende kemisk-tekniske produkter under Dansk Industri. Her varetages den danske farve- og limindustris fælles branchemæssige interesser nationalt og internationalt. Som medlem af DFL holdes Scandi Supply opdateret på den nyeste brancherelevante viden fra ind - og udland, hvad angår lovgivning og initiativer inden for kemi, miljø og arbejdsmiljø.

30 års erfaring med Passiv Brandsikring

Vi har leveret Passiv Brandsikring gennem 3 årtier. Vores team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere står til disposition med knowhow og rådgivning. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere - vi hjælper jer godt videre.
ansat

Administrerende direktør

Bent Jensen

+45 2322 0555