FireFree® Tætningsliste

FireFree® Tætningsliste er Scandi Supplys seneste produkt i segmentet lineære fuger. FireFree® Tætningsliste har til formål er at opretholde eller genoprette brandmodstandsevnen i væg- eller dækkonstruktioner med lineære fuger.

FireFree® Tætningsliste består af ét eller flere lag af flammehæmmende elastisk polyurethanskum, som er adskilt af ekspanderende laminatlag.

I tilfælde af brand vil laminatlagene i Firefree® Tætningsliste ekspandere, hvilket bevirker, at fugen og øvrige sprækker hurtigt lukkes, hvorved yderligere spredning af brand og røg forhindres. Ligeledes bibeholder Firefree® Tætningsliste sin lufttæthed, selv hvis der opstår forskydning mellem bygningsdelene, hvor tætningslisten er funktionel op til en bevægelsesgrad på 50% (under forudsætning af, at fugen ikke er genstand for en forskydningskraft >30%).

FireFree® Tætningsliste er let at tilskære og installeres med håndkraft i den lineære fuge på en bagstop af mineraluld.

Produktet leveres i 5 varianter, som har samme længde (1m), men varierende tykkelse ift. antallet af laminat- og skumlag.

Fordele:

  • Høj grad af fleksibilitet (funktionel op til en bevægelsesgrad på 50%).

  • Funktionel op til en forskydningsgrad på 30%.

  • Nem at arbejde med og indbygge

Hvordan finder du den optimale type af FireFree® Tætningsliste til brandsikring af min lineære fuge?

  1. Afklar om bygningselementerne består af det rigtige materiale for den pågældende fuge, samt, at bygningsdelene har den påkrævede tykkelse og densitet.

  2. Tjek, at fugens brandmodstandsevne i tid modsvarer funktionskravet (eks. EI60 eller EI120).

  3. Se yderligere detaljer vedr. udførelsen af den specifikke fugetype i denne installationsvejledning.

Har du brug for hjælp til FireFree® Tætningsliste? Så tag kontakt til vores Brandtekniske Rådgivere der hjælper dig godt på vej.

Brug for hjælp til Passiv Brandsikring?

Har du brug for hjælp til Passiv Brandsikring? Så er du velkommen til at kontakte vores team af Brandtekniske Rådgivere. Vi rådgiver, vejleder og hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring.

Brandteknisk Rådgiver hos Scandi Supply Vibeke Sommer

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Nordsjælland

Vibeke Sommer

+45 2322 3402