FireFree® F712 Brandfuge

Passiv Brandsikring med dokumenterede FireFree produkter

FireFree® F712 Brandfuge, er en let ekspanderende akryl fugemasse, til lineære fugesamlinger og åbninger mellem vægge og etagedæk. I FireFree® F712 Brandfuge har vi en fugemasse, der er nem at arbejde med.

Produktet er beregnet til at sikre brandmodstandsevnen mellem to- eller flere brandadskillende bygningsdele hvor disse sammenbygges. Materialet kan anvendes på egnet bagstop, enten som én-sidet eller to-sidet brandfuge, som beskrevet i installationsvejledningen.

Bemærk: FireFree® F712 Brandfuge kan ikke anvendelse i fuger, hvor der er monteret installationer. Læs iøvrigt altid installationsvejledningen inden fugearbejdet påbegyndes. Derved afklares det hurtigt, om den pågældende fuge, er dækket af installationsvejledningen, bla. mht. brandkrav, fugebredde, fugedybde og valg af rette bagstop.

Før der fuges med FireFree® F712 Brandfuge, skal det sikres at konstruktionernes overflader er rene og fri for støv og andet snavs, hvor fugen skal lægges. FireFree® F712 Brandmastik er vandbaseret, så hvis den anvendes mod overflader hvor korrosion kan være et problem bør de påvirkede overflader behandles med en korrosionsbeskyttende primer først.

Når der fuges op mod gipsplader, kan gipspladernes kanter/ hjørner med fordel primes med FireFree® F712 Brandfuge, fortyndet med vand. Det kan forbedre vedhæftningen, samtidig med, at det modvirker at fugerne krakelerer eller synker sammen. Bagstop bør tilpasses ”oversize” og skubbes ind i fugen. Bagstop skubbes så langt ind, at den beskrevne fugedybde kan opnås. Det er vigtigt, at der fuges mod bagstoppen i den beskrevne fugedybde.

Påfør rigeligt FireFree® F712 Brandfuge, så der ikke dannes luft bobler. Fugen glattes efterfølgende med en spartel.

FireFree® F712 Brandfuge kan overmales med emulsions og alkyd malinger.

Tekniske data

 • Massefylde: 1,56 - 1,60 kg/l

 • Flammepunkt: Ingen

 • Reaktion på brand: D-s1, d1

 • Ekspantion ved brand: 1:2-3

 • Ekspandere ved 180˚C

 • Ikke klæbende: Max 75 minutter

 • Skinddannelse: Max 25 minutter

 • Gennemhærdet: 3 - 5 dage afhængig af fugen og temperaturen

 • Fleksibilitet: ≤7,5 %, iht. ISO 11600

 • Luft-, røg- og gastæthed: 1,000 Pascal

 • Holdbarhed: Klasse Z2

 • BWR 3: Kategori IA1, S/W3

 • Varmeledning: 0,845 W/mK (+/- 3%) @ 20 mm dyb

 • VOC: (28 dage) 0,96 g/l

 • Opbevaring: Uåbnet mindst 18 måneder. Opbevares ved en temperatur mellem 5˚C og 30˚C

 • Levetid: 30 år

 • Funktionstemperatur: -20˚C til +70˚C

 • Påførselstemperatur: +5˚C til +30˚C

 • Farve: Hvid

Kompatibilitet

FireFree® F712 Brandfuge kan bruges sammen med de fleste materialer, men bør ikke anvendes direkte på materialer der indeholder bitumen. Materialet er ikke egnet til anvendelse i vådrum eller i fuger med stor bevægelse

FireFree® F712 Brandfuge anvendes i fuger hvor kravet til fleksibilitet er ≤7,5%

Standarder

Det er vigtigt at sikre sig at den valgte fuge er dokumenteret i henhold til de standarder, vi nævner herunder samt at systemet kan benyttes til den aktuelle opgave. Der skal derfor ved projektering tages hensyn til:

 • at typen af konstruktion er indenfor dokumentationen af systemet. (Eksempelvis gips-, betonvæg eller betondæk)

 • at fugebredden ligger indenfor dokumentationen af systemet

 • at tykkelsen af konstruktionen er minimum som dokumenteret.

Under udførelsen er det vigtigt også at sikre:

 • at fugedybden er minimum som i dokumentationen på systemet, og at bagstoppets tykkelse, densitet og type er minimum tilsvarende dokumentationen.

 • at fugeproduktets brandtekniske egenskaber dokumenteres ved brandprøvning iht. EN 1366-4; Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 4: Lineære fugeforseglinger - EN 13501-2; Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 2: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af brandmodstandsevne.

Dæk og vægge

Løsninger angivet for ≥75 mm gipsvæg, er dokumenteret i en vægkonstruktion bestående af ét lag 12,5 mm gipsplade på hver side af skelettet. Løsninger angivet for ≥100 mm gipsvæg, er dokumenteret i en vægkonstruktion bestående af to lag 12,5 mm gipsplader på hver side af skelettet. Skeletkonstruktionen kan udføres af stål- eller træskelet og kan udføres med eller uden isolering i væggen. Løsninger angivet for murværk og betonvægge skal have en
tykkelse på ≥75 mm, samt en densitet på ≥650 kg/m3 med mindre andet er angivet ved detaljetegningen.

Etageadskillelser i massiv beton skal have en tykkelse på ≥150 mm, samt en densitet på ≥650 kg/m3, med mindre andet er angivet ved detaljetegningen.

For alle konstruktioner gælder at de skal være klassificeret i henhold til EN 13501-2 for den krævede brandmodstandsevne.

FireFree® F712 Brandfuge leveres i en 600 ml alufoilie.

Teknisk hjælp

Vælger du FireFree® produkter, følger den nødvendige rådgivning og sparring om anvendelse i konkrete situationer med. Har du brug for teknisk hjælp og rådgivning, så kontakt Scandi Supply's Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper med spørgsmål om produktvalg, løsninger, lovgivning, dokumentation og kvalitetssikring.Brandteknisk rådgiver, CFPA-E - Ingeniører & Arkitekter | Fyn & Jylland

Maria Wieslander Kristensen

+45 2322 3409