FireFree® F712 Brandfuge

Samlinger i konstruktioner skal brandsikres lige som brandadskillende bygningsdele. Bygningsreglementet foreskriver, at det sker med brandklassificerede og dokumenterede produkter. Scandi Supply udvider nu produktpaletten med FireFree® F712 Brandfuge – en ekspanderende akryl fugemasse, særligt udviklet til lineære fugesamlinger og åbninger.

FireFree® F712 Brandfuge anvendes mellem vægge og etagedæk, der er klassificeret iht. EN 13501-2. Brandfugen er særlige velegnet i fuger, hvor kravet til fleksibilitet er ≤7,5%. Den kan anvendes i lette bygningsdele, f.eks. gipsvægge. Ligeledes har produktet en rigtig god vedhæftning mellem mange materialetyper, som gips, stål, alu, træ og beton - blot skal konstruktionerne være klassificeret i henhold til EN 13501-2 for den krævede brandmodstandsevne.

FireFree® F712 Brandfuge er en fugemasse, der er nem at arbejde med. Produktet leveres i poser à 600 ml og påføres let med egnet fugepistol. Brandfugen er perfekt at arbejde med i det danske klima, da den har en optimal påførelsestemperatur på mellem 5°C til 30°C, samt en funktionstemperatur fra -20˚C til +70˚C. Man opnår desuden en god lydreduktion på 62db ved brug af FireFree® F712 Brandfuge (testet iht. EN IS0 10140-2). Brandfugen anvendes på egnet bagstop, som enten én- eller to-sidet brandfuge, og er brugbar i både synlige og ikke-synlige fugesamlinger. Og så har materialet en levetid på op til 30 år.

FireFree® F712 Brandfuge er dokumenteret til at sikre brandmodstandsevnen mellem to eller flere brandadskillende og sammenbyggede bygningsdele, hvor der ikke er monteret installationer. Hvis der opstår brand, begynder FireFree® F712 Brandfuge at ekspandere ved 180˚C. Når fugen svulmer op, lukker den for spredning af røg og ild, hvorved brandspredning hindres og forsinkes.

Alle detaljer vedr. brug og dokumentation er tilgængelige i Scandi Supply’s udførlige installationsvejledning, der kan downloades på her på siden. Her findes informationer om brandkrav, fugebredde, fugedybde og valg af bagstop.

FireFree® F712 Brandfuge kan anvendes til Svanemærket byggeri generation 4 (og tidligere generationer) samt i DGNB-byggerier i henhold til manual 2016, 2020 og 2023.

Tekniske data

 • Massefylde: 1,56 - 1,60 kg/l

 • Flammepunkt: Ingen

 • Reaktion på brand: D-s1, d1

 • Ekspantion ved brand: 1:2-3

 • Ekspandere ved 180˚C

 • Ikke klæbende: Max 75 minutter

 • Skinddannelse: Max 25 minutter

 • Gennemhærdet: 3 - 5 dage afhængig af fugen og temperaturen

 • Fleksibilitet: ≤7,5 %, iht. ISO 11600

 • Luft-, røg- og gastæthed: 1,000 Pascal

 • Holdbarhed: Klasse Z2

 • BWR 3: Kategori IA1, S/W3

 • Varmeledning: 0,845 W/mK (+/- 3%) @ 20 mm dyb

 • VOC: (28 dage) 0,96 g/l

 • Opbevaring: Uåbnet mindst 18 måneder. Opbevares ved en temperatur mellem 5˚C og 30˚C

 • Levetid: 30 år

 • Funktionstemperatur: -20˚C til +70˚C

 • Påførselstemperatur: +5˚C til +30˚C

 • Farve: Hvid

Standarder

Det er vigtigt at sikre sig at den valgte fuge er dokumenteret i henhold til de standarder, vi nævner herunder samt at systemet kan benyttes til den aktuelle opgave. Der skal derfor ved projektering tages hensyn til:

 • at typen af konstruktion er indenfor dokumentationen af systemet. (Eksempelvis gips-, betonvæg eller betondæk)

 • at fugebredden ligger indenfor dokumentationen af systemet

 • at tykkelsen af konstruktionen er minimum som dokumenteret.

Under udførelsen er det vigtigt også at sikre:

 • at fugedybden er minimum som i dokumentationen på systemet, og at bagstoppets tykkelse, densitet og type er minimum tilsvarende dokumentationen.

 • at fugeproduktets brandtekniske egenskaber dokumenteres ved brandprøvning iht. EN 1366-4; Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 4: Lineære fugeforseglinger - EN 13501-2; Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 2: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af brandmodstandsevne.

Dæk og vægge

Løsninger angivet for ≥75 mm gipsvæg, er dokumenteret i en vægkonstruktion bestående af ét lag 12,5 mm gipsplade på hver side af skelettet. Løsninger angivet for ≥100 mm gipsvæg, er dokumenteret i en vægkonstruktion bestående af to lag 12,5 mm gipsplader på hver side af skelettet. Skeletkonstruktionen kan udføres af stål- eller træskelet og kan udføres med eller uden isolering i væggen. Løsninger angivet for murværk og betonvægge skal have en
tykkelse på ≥75 mm, samt en densitet på ≥650 kg/m3 med mindre andet er angivet ved detaljetegningen.

Etageadskillelser i massiv beton skal have en tykkelse på ≥150 mm, samt en densitet på ≥650 kg/m3, med mindre andet er angivet ved detaljetegningen.

Spørg os til råds

Vælger du FireFree® produkter, følger den nødvendige rådgivning og sparring om anvendelse i konkrete situationer med. Har du brug for teknisk hjælp og rådgivning, så kontakt Scandi Supply's Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper med spørgsmål om produktvalg, løsninger, lovgivning, dokumentation og kvalitetssikring.Brandteknisk rådgiver, CFPA-E - Ingeniører & Arkitekter | Fyn & Jylland

Maria Wieslander Kristensen

+45 2322 3409