FB Tagfodsventil

I FB Tagfodsventil får man en enkel og sikker løsning, som sikrer udluftningen gennem tagfoden og effektivt forhindrer brandspredning.

Tagfodsventilen er godkendt til 30 minutters brandmodstand (EI 30), og overholder således anbefalingerne om en brandcellebegrænsende udførelse af tagfoden.

Tagfodsventil med brandmodstand

Princippet med koldt loftrum og udluftning via tagfoden er meget udbredt og har fungeret i mange år. Det sikrer tilstrækkelig udluftning af tagkonstruktionen og hindrer svampevækst og andre fugtskader. Samtidig holdes tagfladen kold for at undgå følgeskader efter snesmeltning og frost ved tagfoden og tagrenderne. Desværre har princippet altid været problematisk ved brand, fordi brande spredes til loftet og tagkonstruktionen ved, at flammerne slår ud gennem vinduer og op gennem de åbne udluftningsspalter i tagfoden. Brande der spredes til kolde loftrum resulterer ofte i store materielle skader.

FB Tagfodsventilerne indeholder ingen bevægelige dele og behøver derfor ingen særlig vedligeholdelse

FB Tagfodsventilerne indeholder ingen bevægelige dele, og behøver derfor ingen særlig vedligeholdelse af funktionssikkerheden. Brandmodstandsegenskabene ændres ikke over tid. På samme måde som ved udluftning gennem konventionelle insektnet, bør der foretages visuel inspektion af tagfodsventilerne for at kontrollere, at de ikke bliver tilstoppet af insekter og støv, som kan reducere ventilationseffekten. Scandi Supply anbefaler derfor, at undersiden kontrolleres hvert 5. år og oversiden hvert 10. år.

FB Tagfodsventil monteres horisontalt i udhænget på undersiden af tagfoden, normalt mellem tagstol/dampspærre, i åbninger på 500 mm ± 2 mm x 150 mm ± 2 mm. Ventilerne fastgøres nedefra med skruer på to sider med medfølgende fire stk. 4,1 mm x 50 mm rustfrie skruer. Beslagene skal være mindst 25 mm bredde og mindst 45 mm høje inklusive tykkelsen af beklædningen.

Udsparing ved montering i tagfoden:
Minimum udsparing: 145 x 495 mm.
Anbefalet udsparing: 150 x 500 +2 mm.

Størrelse: Ydre mål inkl ramme: 185 x 535 x 73 mm Ydre mål
eks ramme: 145 x 495 x 73 mm Vægt: 1910 g. Brandklasse: EI30 Testet og klassificeret i henhold til: EN 1363-1:1999 P

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 7624 4815