FB Tagfodsventil

I FB Tagfodsventil får man en enkel og sikker løsning, som sikrer udluftningen gennem tagfoden og effektivt forhindrer brandspredning. Tagfodsventilen er godkendt til 30 minutters brandmodstand (EI 30).

Tagfodsventil med brandmodstand

Princippet med koldt loftrum og udluftning via tagfoden er meget udbredt og har fungeret i mange år. Det sikrer tilstrækkelig udluftning af tagkonstruktionen og hindrer svampevækst og andre fugtskader. Samtidig holdes tagfladen kold for at undgå følgeskader efter snesmeltning og frost ved tagfoden og tagrenderne. Desværre har princippet altid været problematisk ved brand, fordi brande spredes til loftet og tagkonstruktionen ved, at flammerne slår ud gennem vinduer og op gennem de åbne udluftningsspalter i tagfoden. Brande der spredes til kolde loftrum resulterer ofte i store materielle skader.

FB Tagfodsventilerne indeholder ingen bevægelige dele og behøver derfor ingen særlig vedligeholdelse

FB Tagfodsventilerne indeholder ingen bevægelige dele, og behøver derfor ingen særlig vedligeholdelse af funktionssikkerheden. Brandmodstandsegenskaberne ændres ikke over tid. På samme måde som ved udluftning gennem konventionelle insektnet, bør der foretages visuel inspektion af tagfodsventilerne for at kontrollere, at de ikke bliver tilstoppet af insekter og støv, som kan reducere ventilationseffekten. Scandi Supply anbefaler derfor, at undersiden kontrolleres hvert 5. år og oversiden hvert 10. år.

FB Tagfodsventil monteres horisontalt i udhænget på undersiden af tagfoden, normalt mellem tagstol/dampspærre, i åbninger på 500 mm ± 2 mm x 150 mm ± 2 mm. Ventilerne fastgøres nedefra med skruer på to sider med medfølgende fire stk. 4,1 mm x 50 mm rustfrie skruer. Beslagene skal være mindst 25 mm bredde og mindst 45 mm høje inklusive tykkelsen af beklædningen.

Fordele

  • Sørger for tilstrækkelig ventilation af loft og hindrer spredning af brand i via tagfoden

  • Hindrer brandspredning

  • Hindrer spredning af gnister

  • Kan eftermonteres i eksisterende konstruktioner

Anvendelsesområder

  • Brandklassificerede tagkonstruktioner

Størrelse

  • L x B x H: 570 x 230 x 77 mm

Brandklasse

  • EI30

Vi kan hjælpe

Vi er et team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere, som står til disposition med knowhow. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere - vi hjælper jer godt videre.
Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Fyn & Sønderjylland

Benny Schacksen

+45 2337 0373