Det årlige tilsyn

Scandi Supply's Brandtekniske Rådgivere møder gerne op på byggepladsen og hjælper installatører og entreprenører med Passiv Brandsikring med dokumenterede FireFree produkter.

Renoveringsprojekter og gennemgang af eksisterende brandlukninger kan ofte være svært. Med BR18 kom der et driftsmæssigt krav i forhold til omfang jvf. kapitel 7 under kapitel 5 (brand) 'Drift, kontrol og vedligehold' (medmindre bygningen allerede har en DKV-plan herfor). Er der ingen DKV-plan kommer vejledningerne i kapitel 7 i spil. Her er opstillet en række bestemmelser, som skal sikre, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved byggeri sker, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele byggeriets levetid.

Minimum et årligt eftersyn

Passiv brandsikring skal efterses mindst en gang årligt. Her skal synlige og tilgængelige forhold efterses og eventuelle skader udbedres.

Hvad skal der kigges efter?

I kap. 7 er det beskrevet, hvad der skal tilses ved det årlige eftersyn.

  • Brandsektions- og brandcelleadskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og brandtætninger er intakte.

  • Overflader på gulv, vægge og loft.

  • Brandmæssig klassificerede vinduespartier.

  • Brandisolering og brandtætninger af kanal og rørføringer.

  • Tagdækning og tagisolering.

  • Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. Dørene og portenes hængsler, ophængningssystem og låsefunktion rengøres og smøres. Branddøre og brandportes selvlukkemekanisme kontrolleres og justeres eventuelt. Kontrollen udføres ved, at døren fra henholdsvis fuld åben stilling og en 30 cm åben stilling slippes og af sig selv lukker helt i, så låseanordning går i indgreb og fastholder døren/porten.

  • Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder at beplantning ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene.

(Kilde: Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger)

Det er derfor vigtigt at man er opmærksom på disse forhold ved tilsyn af eksisterende bygninger samt ved ved projektering af et renoveringsprojekt.

Eksempel - støbejern til plastrør

Billedet herunder er et eksempel, på et forhold vi blev mødt af på en renoveringssag. Her ser vi en overgang fra et ubrandbart støbejern igennem en etageadskillelse, der føres videre i et brandbart plastrør. Her er der formentlig sket en ny-installation. Udfordringen ved denne konstruktion er, at plasten i tilfælde af brand vil smelte bort og falde ned, hvorefter man har en skorsten inde i støbejernsrøret hvorigennem varme, gasser og flammer kan passere den brandadskillende bygningsdel.

Hvis man bliver mødt af en lignende situation, er der flere måder at løse den på. Hvis det er et renoveringsprojekt kan det være en rigtig god idé at vælge installationer af plast i hele installationens længde således, at der kan udføres en dokumenteret Passiv Brandsikring med eksempelvis FireFree® B780 Brandpakning eller FireFree® B790 Brandbøsning.

Spørg os til råds

Eksemplet herover er blot et af mange scenarier man kan blive mødt af ved det årlige tilsyn. Ethvert scenarie må håndteres enkeltvis og helst med henblik på at opnå en dokumenteret brandlukning. Det kan Scandi Supply hjælpe med. Vi står til rådighed ved spørgsmål og vi kommer gerne med indspark til detaljer som f.eks. ovenstående. Vi har rådgivet om løsning af lignende scenarier, som den viste på billedet herover.

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med renovering og kontrol af eksisterende bygninger i forhold til Passiv Brandsikring, så er I velkomne til at kontakte Scandi Supply’s Brandtekniske Rådgivere.

Brug for hjælp til lukningsprodukter

Har du brug for hjælp til Scandi Supply's lukningsprodukter? Så er du velkommen til at kontakte vores team af Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring og brandlukning af installationsgennemføringer.

Brandteknisk Rådgiver hos Scandi Supply Vibeke Sommer

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Nordsjælland

Vibeke Sommer

+45 2322 3402