Rapport om branden på Grøndals Parkvej

Storbrand på Vanløsevej

21. juni 2022

Plan & boligstyrelsen har nu offentliggjort DBI’s vurdering af Branden på Grøndals Parkvej i Vanløse. Rapporter vurderer på brandens forløb og årsagerne til den voldsomme spredning.

Rapporten retter opmærksomheden mod 2 forhold, der tilsammen har forårsaget den katastrofale udgang på branden, nemlig:

  • Bygningen opførelse - den 80 år gamle bygning opfyldte nemlig ikke betingelserne i den oprindelige byggetilladelse fra 1937 om brandmæssige adskillelser i spidsloftet.

  • Bygningens renovering - adskillelser og nødvendige brandsikringstiltag blev heller ikke etableret, da taget blev renoveret i 2003.

Ikke uventet var der altså tale om mangler ved den passive brandsikring i byggeriet, som – havde den været korrekt etableret – kunne have begrænset brandspredningen, da ilden opstod i opgang 6A. Rapporten konkluderer at:

  1. Der manglende brandmæssige adskillelser

  2. Der manglende tætninger mellem lejlighedsskel og tagdækningen

  3. Brandvæggen mellem bebyggelsens to karréer ikke var intakt

  4. Etableringen af et undertag i let antændeligt materiale havde stor brandbelastning

”En lige så interessant iagttagelse er det imidlertid at se vigtigheden af dokumentation i form af byggemødereferater, billeder, kontrol/KS mm under projektet udførelse. At man hele tiden kan følge med i, hvad der er udført eller ikke udført, det er informationer der kan være til stor gavn mange, mange år senere hvor man måske mindst venter det”. Tom Abildgaard, Scandi Supply

Branden viser med andre ord ikke alene vigtigheden af, at bygninger udføres lovmæssigt og brandmæssigt korrekt. Den viser i lige så høj grad, at renovering af gamle bygninger, skal varetages med stor fokus på brandsikkerhed. Der er er højst sandsynligt mange bygninger og boligkarréer med tilsvarende tagkonstruktioner, hvoraf nogen kan være renoveret gennem de seneste årtier.

Plan & boligstyrelsen iværksætter nu en informationsindsats, hvor bygningsejere og relevante aktører rådgives i, hvordan tagrum og tagkonstruktion brandsikres med korrekt passiv brandsikring, så de brandmæssige og korrekt udførte adskillelser hindrer lignende brandspredning.

Korrekt udført passiv brandsikring hindrer brandspredning

Brandlukninger

Manglende tætninger mellem lejlighedsskel og tagdækning giver risiko for brandspredning. Med dokumenteret og korrekt udført brandlukning sikres det, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Iht. Bygningsreglementet er det et lovkrav, at der brandlukkes med henblik på at begrænse brandspredning til den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.

Læs mere om FireFree® Brandlukning her.

Brandkamserstatning

Dokumenteret og korrekt udført brandkamserstatning bidrager til brandsikring af tagkonstruktioner langs brandsektionsvægge. Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres og forsinkes i den tid, det tager for redningsberedskabet at nå frem og slukke branden.

Læs mere om FireFree® Brandkamserstatning her.

Brandskalsikring

Ved at brandsikre bygningens facadebeklædning med FireFree® Brandstop Hulrumsventil begrænses brandspredningen via bygningens hulrum. Hulrumsventilen kombinerer behovet for udluftning bag facadebeklædningen med behovet for reducering af brandspredningen og så kan den – som de fleste FreFree® produkter, anvendes i Svanemærket byggeri. FireFree® brandstop Hulrumsventil er både gnist- og flammestoppende og hindrer ilden i at antænde den ueksponerede side af hulrummet.

Læs mere om FireFree Hulrumsventiler her.

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring.

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Vestsjælland

Thomas Skov

+45 2322 3403