Video 1 - Brandlukning og projektering

Projektering & udbud

  1. Sørg for at udbudsbeskrivelsen er klar og tydelig, undgå "Brandlukkes efter gældende love og regler". Kontakt Scandi Supply for en udbudsbeskrivelse, som overholder funktionskravene i BR18.

  2. Udarbejd en selvstændig tilbudslinje for brandlukninger, således at entreprenøren/installatøren bliver gjort opmærksom på, at han har ansvaret for at udføre brandlukninger og at han skal have det med i sit tilbud.

  3. Planlæg føringsveje og eventuelle fleksible installationer, herunder sørg for at der kan udføres dokumenterede brandlukninger i eksempelvis skakte.

Vi leverer dokumentationen

Det er op til den enkelte producent af Passiv brandsikring, at udvikle og dokumentere deres systemer. Hvad der er muligt med ét produkt, er måske ikke muligt med et andet. Vælger du FireFree® produkter, følger den nødvendige rådgivning og sparring om anvendelse i konkrete situationer med. Kontakt os og vi sætter dig i forbindelse med den Brandtekniske Rådgiver i dit område.Teknisk Chef

Rasmus Brylle

+45 2322 0573