Brandlukninger i huldæk - hvordan?

af Tom Abildgaard, Scandi Supply

Klassiske huldækelementer er blandt de mest benyttede etageadskillelser i Danmark, og løser mange opgaver tilfredsstillende. Der er dog udfordringer, når vi begynder at bore huller eller lave større udsparinger i dækelementerne. Det skyldes, at varme kan ledes hurtigere ind i kanalerne, hvorefter de forspændte liner opvarmes fra, ikke blot undersiden, men også inde fra selve kanalerne. Det medfører et tidligere svigt af bæreevnen for huldækket og dermed er udfordringen ikke længere brandlukningen i sig selv, men nu hele dækelementet.

Det bør derfor overvejes hvordan brandlukningerne udføres så bæreevnen, i tilfælde af brand, ikke svækkes.

Brandlukningssystemer er brandprøvet efter EN 1366-3 og klassificeret efter EN 13501-2. I disse standarder brandprøves der i massive dæk i minimum 150mm tykkelse. Oftest er tykkelsen dog ikke nogen udfordring, da huldæk oftest produceres tykkere.

Typiske udfordringer

  • For lidt dæklag i undersiden af dækket, som medfører at brandpakninger ikke har nok modhold

  • Systemet er dokumenteret med brandsikring oppe fra øverst i dækket (Eksempelvis FireFree B722 Brandmastik, FireFree B790 Brandbøsning, FireFree B280 Brandgips og FireFree Brandplade) Hvilket medfører en direkte varmestrøm ind i kanalerne fra undersiden

  • Ved støbning med brandgips løber gipsen ind i kanalerne

  • Bagstop til fugeløsninger kan ikke fastholdes i konstruktionen, men forsvinder ind i kanalerne

Derfor bør man have flere overvejelser med i denne proces:

  • Skal kanalerne stoppes INDEN installationerne trækkes?

  • Skal brandlukninger, der er dokumenteret oppe i dækket også, eller kun udføres nedefra og hvordan får man tydeliggjort dette krav under projektering/udbud?

Der er helt sikkert flere punkter, som er væsentlige for både projekterende og installatører. Vi har stor erfaring i vejledning ved ovenstående situationer og vi deler meget gerne ud af vores viden.

Hvem er Tom?

Tom Eiken Abildgaard er Vicedirektør og medindehaver i Scandi Supply. Tom er uddannet Bygningsingeniør og har en Master i Brandsikkerhed fra DTU. Du er altid velkommen til at kontakte Tom hvis du har brug for brandteknisk rådgivning eller har spørgsmål til dokumentation og lovgivning. Du kan også connecte til og følge Tom på LinkedIn.

Vicedirektør | Master i Brandsikkerhed

Tom Eiken Abildgaard

+45 2322 0568