En gnist kan starte en naturbrand


Tror du, at naturbrande kun er noget, der finder sted i Amazona, Australien eller Californien? Så tager du fejl. Også på vores breddegrader, kan man finde eksempler på større naturbrande, der på kort tid har bredt sig over store arealer og har sat bygninger og boliger i fare. Klimaforandringerne gør desværre kun dette problem mere aktuelt.

En naturbrand kan opstå naturligt, som ved et lynnedslag, men er ofte menneskabte og forårsaget af f.eks. uforsigtig omgang med ild eller bare ved et tabt cigaretskod. Varme somre og tørre forår er højsæson for naturbrande. I den periode rykker kommunale beredskaber ud hundredvis af gange til brande, opstået i naturen. I sommeren 2018 udbrød en naturbrand på Randbøl Hede, som varede i 3 døgn. 410 hektar skov og natur brændte af. I 2021 udbrød en brand i hedeområdet syd for Billund, hvor 50 brandfolk arbejdede på at lukke branden.

Én glød kan starte en brand

For naboerne til disse naturbrande er bekymringen for brandspredning til huse og bygninger naturlig og helt reel. Der skal ikke mere end én glød og en uhensigtsmæssig vindretning til at starte en brand. Man forledes nemt til at tro, at den største risiko for bygninger nær naturbrande opstår når ilden passerer hen over området. Men faktisk stammer 60-90% af brandspredningen ved naturbrande fra gløder, der kan spredes på lange afstande og finde ind i bygningernes ubeskyttede områder. Herfra kan de spredes via ventilation og hulrum. Hvis gløderne samler sig omkring bygninger og antænder en ild, må denne ild ikke kunne sprede sig.

Det er her de dokumenterede FireFree® Brandstop Hulrumsventiler kommer til sin ret.

Iht. bygningsreglements §104, skal bygninger nemlig projekteres og udføres, så det sikres:

… at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at:
1) Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
2) Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
3) Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

Brandstop fra første sekund

FireFree® Brandstop Hulrumsventiler yder brandstop fra første sekund og er en præaccepteret løsning iht. BR18.

Med FireFree® Brandstop Hulrumsventil er det muligt at sektionere hulrummet bag facadebeklædningen, således at brandspredning forhindres. Samtidigt er hulrumsventilen designet til at sikre fri og tilstrækkelig ventilation af hulrummet.

I tilfælde af brand, ekspanderer det grafitbaserede materiale i produktet, hulrummet bag facaden eller i tagkonstruktion lukkes og brandspredning hindres.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil fås til brandmodstandsklasserne: EI30, EI60 og EI90.

Brandstop fra første sekund skal forstås helt bogstaveligt. Hvor andre produkter først beskytter efter 5 min., så holder FireFree® Brandstop Hulrumsventil ilden tilbage fra første sekund. Det kan være nok, til at hindre det værst tænkelige, nemlig at hulrummet ville komme til at fungere som en ”åben skorsten” hvorigennem lodret brandspredning har frit løb.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er en passiv ventil, der hverken indeholder bevægelige dele eller branddetektorer.

Billedet herunder til højre viser en hulrumsventil, hvor grafitmaterialet er ekspaneret og har lukket for brandspredning.

Scandi Supply er dansk eneforhandler, af den patenterede FireFree® Brandstop Hulrumsventil.

Læs mere om FireFree Brandstop

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964