CE mærkning af byggevarer

Passiv Brandsikring med CE mærkede lukningsprodukter

Det kan være svært at navigerer rundt i standardiseringssystemet og finde de relevante prøvnings- og klassifikationsstandarder.

For at dokumentere produkter til brug for passiv brandbeskyttelse sammensættes dokumentationen typisk af:

a. én prøvningsrapport og
b. én klassifikationsrapport

Det er et krav at både prøvningen og klassifikationen sker af et akkrediteret institut. De 2 rapporter kan samles i en ETA iht. den relevante ETAG/EAD (En ETAG/EAD er en vejledning i, hvordan man får en ETA).

Hos Scandi Supply a/s får vi dokumenteret alle produkter løbende efter det europæiske system og om muligt med tilhørende ETA og CE-mærkning.

Relevante standarder for de enkelte produktsegmenter.

Brandlukninger

 • Brandprøvning iht. EN 1366-3

 • Klassifikation iht. EN 13501-2

 • ETA som følger EAD 350454-00-1104 (ETA-Danmark)

 • EC-Certifikat (DBI Certification)

 • DoP / ydeevnedekleration med CE-mærke (Fra producenten)

Prøvningsstandarden for produkter til brandlukninger er DS/EN 1366-3. Denne standard definerer hvordan installationer brandprøves i forskellige typer af konstruktioner som eksempelvis gipsvæg, betonvæg og betondæk. Med prøvningsrapporten kan klassifikationen ske i henhold til DS/EN 13501-2 (om brandklassifikation, kan du læse mere her.) Det er her systemet klassificeres som E og I for det angivne tidsrum. Det er vigtigt at løsningen er klassificeret som værende EI i hele tidsrummet, da en E-klassifikation alene ikke sikrer mod varmespredning igennem konstruktionen. For at opnå CE-mærkning skal dokumentationen samles i en ETA iht. EAD 350454-00-1104. Herefter kan man få et Certificate of Conformity (EC) som giver ret til at påføre CE-mærkning på varen.

Lineære fuger

 • Brandprøvning iht. EN 1366-4

 • Klassifikation iht. EN 13501-2

 • ETA som følger EAD 350141-00-1100 (ETA-Danmark)

 • EC-Certifikat (DBI Certification)

 • DoP / ydeevnedekleration med CE-mærke (Fra producenten)

Prøvningsstandarden for produkter til lineær fuge er DS/EN 1366-4. Denne standard definerer hvorledes fuger brandprøves i konstruktionssamlinger. Klassifikationen af prøvningsrapporten vil ske i henhold til DS/EN 13501-2. Det er denne som definere E og I klassifikationen. Såfremt der ønskes CE-mærke, kan dokumentationen samles i en ETA iht. EAD 350141-00-1106. Herefter kan man få Certificate of Conformity (EC) som giver ret til at påføre CE-mærkning på varen.

Hos Scandi Supply er alle vores løsninger til lineær fuge klassificeret efter det europæiske system.

Konstruktion

 • Brandmaling på bærende stålkonstruktioner: brandprøves efter DS/EN 13381-8

 • Pladeprodukter til stålkonstruktioner: brandprøves efter DS/EN 13381-4

 • Klassifikationen (i dette tilfælde R-klassifikationen) iht. DS/EN 13501-2

Såfremt der ønskes CE-mærke kan dokumentationen samles i en ETA i henhold til ETAG 018 part 2: Reactive Coatings for Fire Protection of Steel Elements eller EAD 350402-00-1106 gældende for brandmalingssystemer. For plader iht. EAD 350142-00-1106. Herefter kan man få Certificate of Conformity (EC) som giver ret til at påføre CE-mærkning på varen.

Ikke-mekaniske brandspjæld

 • Brandprøvning iht. EN 1366-12

 • Klassificering iht. EN 13501-3

Mekaniske brandspjæld prøves efter DS/EN 1366-2 imens kemiske brandspjæld som FireFree Brandspjæld brandprøves efter DS/EN 1366-12.

Begge typer klassificeres efter standarden DS/EN 13501-3.

Produktstandarden DS/EN 15650 er kun gældende for mekaniske brandspjæld imens kemiske brandspjæld er undtaget. Vi har valgt at få et UL-EU certifikat på spjældet, så bygherre er sikret yderligere ekstern vurdering af systemet.

FireFree® Brandspjæld kan bruges i fuld overensstemmelse med DS428, kontakt os for yderligere information.

Om skribenten

Tom Eiken Abildgaard er Vicedirektør og medindehaver i Scandi Supply. Tom er uddannet Bygningsingeniør og har en Master i Brandsikkerhed fra DTU. Du er altid velkommen til at kontakte Tom hvis du har brug for brandteknisk rådgivning eller har spørgsmål til dokumentation og lovgivning. Du kan også connecte til og følge Tom på LinkedIn.

Vicedirektør | Master i Brandsikkerhed

Tom Eiken Abildgaard

+45 2322 0568