Video 3 - Kvalitetssikring

Webinar om brandlukning med FireFree produkterne

Kvalitetssikring

Antallet af punker kan justeres efter byggesagens kompleksitet:

  1. Plantegning med angivelse af brandlukninger med nummerering

  2. Lukningsliste med relevant information

  3. Mærkat ved brandlukningerne

  4. Fotodokumentation af skjulte brandlukninger

  5. Kontrol på pladsen af bagstopstype, fugedybde, gennemføringens størrelse mv.

Vi kan hjælpe

Vi er et team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere, som står til disposition med knowhow. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere - vi hjælper jer godt videre.
Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Fyn & Sønderjylland

Benny Schacksen

+45 2337 0373