Video 3 - Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Antallet af punker kan justeres efter byggesagens kompleksitet:

  1. Plantegning med angivelse af brandlukninger med nummerering

  2. Lukningsliste med relevant information

  3. Mærkat ved brandlukningerne

  4. Fotodokumentation af skjulte brandlukninger

  5. Kontrol på pladsen af bagstopstype, fugedybde, gennemføringens størrelse mv.

Vi leverer dokumentationen

Det er op til den enkelte producent af Passiv brandsikring, at udvikle og dokumentere deres systemer. Hvad der er muligt med ét produkt, er måske ikke muligt med et andet. Vælger du FireFree® produkter, følger den nødvendige rådgivning og sparring om anvendelse i konkrete situationer med. Kontakt os og vi sætter dig i forbindelse med den Brandtekniske Rådgiver i dit område.Teknisk Chef

Rasmus Brylle

+45 2322 0573