Brandsektioner og brandceller

Bygning i brand

For at give brandberedskabet tid nok til at redde menneskeliv og værdier, kan en bygning inddeles i brandceller og brandsektioner.

Definitioner

En brandsektion er en bygning, eller en del af en bygning, der er udformet, så en brand ikke spredes til andre brandsektioner i den tid, der kræves til evakuering og for redningsberedskabets redning af personer og slukningsarbejdet i forbindelse hermed.

En brandcelle er ét eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kræves til evakuering og til redningsberedskabets redning af personer i tilstødende brandceller.

Kilde: Bygningsreglementet

EI 30, EI60 eller EI120

Ved brandlukninger er det EI klassifikationen der definerer brandsektionen eller brandcellens krav. Langt de fleste i Danmark defineres som EI60, dvs. 60 minutter. Der kan være bygninger, som på grund af indretning, brugeres manglende evne til at bringe sig selv i sikkerhed (plejehjem, hospitaler) eller bygninger der på anden måde har skærpede omstændigheder, hvor brandsikring i 120 minutter fordres. Det er sjældent, at der brandsikres til 30 minutter i Danmark.

Du kan læse mere om

.

Hvad er en brandplan

En brandplan kortlægger de brandadskillende bygningsdele i et byggeri og fungerer som en uddybning af brandstrategirapporten. Brandplanen indeholder byggeriets placering på grunden i forhold til andre bygninger og naboskel og viser tilkørselsforhold for redningsberedskabet. Brandsektioner vises med røde inddelinger og brandceller med blå.

Hver gang en installation bryder en brandadskillende bygningsdel, skal brandlukningen kunne dokumenteres i minimum samme tid som den brandadskillende bygningsdel.

Herunder ses et eksempel på inddeling af et byggeri i brandceller og brandsektioner:

Hvem er Tom?

Tom Eiken Abildgaard er Vicedirektør og medindehaver i Scandi Supply. Tom er uddannet Bygningsingeniør og har en Master i Brandsikkerhed fra DTU. Du er altid velkommen til at kontakte Tom hvis du har brug for brandteknisk rådgivning eller har spørgsmål til dokumentation og lovgivning. Du kan også connecte til og følge Tom på LinkedIn.

Vicedirektør | Master i Brandsikkerhed

Tom Eiken Abildgaard

+45 2322 0568