Hvad er en halv brandlukning

Måske har du hørt begrebet en halv brandlukning? Men hvad forstår man ved en halv brandlukning? Hvor kommer de halve brandlukninger i spil og hvad skal man være opmærksom på?

Herunder skitserer vi 2 eksempler på halve brandlukninger.

Eksempel 1 - en ufuldstændig gennembrydning af den brandmæssige adskillelse

I eksempel 1 herover vises et udtag på en væg - det kunne f.eks. være en vand- eller en elinstallation. Installationen er ført ind i væggen, op gennem væggen og munder ud under et nedsænket loft.

I dette tilfælde, er konstruktionen ikke fuldt gennembrudt af installationen. Har man eksempelvis en fugeløsning med en dybdeangivelse og et bagstop, udføres denne løsning, begge steder hvor installationen gennembryder bygningsdelen. Det samme forhold er gældende hvor installationen føres i væggen og gennembryder væggen et andet sted på modsatte side.

Dette kalder man en halv brandlukning (ikke at forveksle med en ensidig brandlukning).

Værd at bemærke

Bemærk vedr. præaccepterede løsninger, at der står følgende i bygningsreglementet §104 om Antændelse og brand- og røgspredning, stk. 2):

Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået

Dvs. der må ikke ske røgspredning via hulrum til anden brandmæssig enhed.

I eksemplet herover bør man derfor sikre sig, at der ikke kan ske røgspedning via hulrummet i konstruktionen. Har man f.eks. et pexrør (pipe-in-pipe) kan man brandlukke uden på pexrøret, hvorimod brandfugning inde i pexrøret ikke vil være nødvendigt, da pexrøret løber ubrudt i gipsvæggen. Står man derimod med et pexrør med et kabel, der går ind i konstruktionen og kun løber som kabel gennem væggen og kommer ud gennem plastrøret i bunden, så er plastrøret brudt og man bør brandlukke, f.eks. med FireFree® B722 Brandmastik brandfuge inde i plastrøret, for at undgå ophobning af røg i bygningsdelen.

Eksempel 2 - den brandmæssige adskillelse gennembrydes

Eksempel 2 herover viser en installation, der fortsætter op gennem væggen og videre op gennem etageadskillelsen (markeret i orange-cirkel). Her gennembrydes den brandmæssige adskillelse i etagedækket. I dette tilfælde udføres en halv brandlukning i væggen, men etagedækket skal lukkes med en fuldstændig løsning for det konkrete tilfælde. Det er vores erfaring, at dette forhold ofte overses i praksis.

Har du spørgsmål til brandlukninger og halve brandlukninger? Så er du velkommen til at kontakte Scandi Supply's tekniske afdeling.

Kontakt Teknisk afdeling

Scandi Supply's tekniske afdeling består pt. af 4 dedikerede og veluddannede Brandtekniske Rådgivere, der står klar med råd og vejledning indenfor Passiv Brandsikring og dokumenteret brug af FireFree® produkterne. I er altid velkommen til at kontakte os.

Teknisk Chef

Rasmus Brylle

+45 2322 0573