Undgå brandspredning via hulrum

Brandskalsikring med FireFree Hulrumsventil brandstop fra første sekund

I BR18 er kravene til brandbeskyttelse af ventilerede hulrum i facader, væsentligt skærpet.

Det fremgår af kapitel 5 §117 at ydervægge og tage skal projekteres og udføres, så det sikres, at:

  1. Brandspredning i og på ydervægge og tage begrænses.

  2. Der i bygninger med flere end en brandmæssig enhed ikke sker brandspredning mellem de forskellige brandmæssige enheder via ydervægge og tage i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

  3. Ydervægge ikke udvikler uacceptable mængder af brændende dråber og partikler.

  4. Der ikke sker nedfald af dele af ydervæggen, som kan medføre risiko for skade på personer i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets redningsindsats.

En præcisering af kravet

Teksten er en præcisering af, at kravet vedr. begrænsning af brandspredning mellem brandmæssige enheder ikke alene relaterer sig til den udvendige overflade af ydervæggen, men til alle dele af konstruktionen. Ventilerede hulrum mellem vindspærre og facadematerialer skal altså sikres mod spredning af brandspredning, præcis som ventilerede hulrum mellem undertag og tagmateriale skal.

Hindrer brandspredning

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er en såkaldt passiv ventil, der ikke indeholder bevægelige dele eller branddetektorer.

Nettet er gnist- og flammestoppende og sikrer derved, at ilden ikke kan sprede sig til den ueksponerede side af hulrummet. Det sker ved, at det patenterede grafitmateriale ekspanderer og lukker sprækken til hulrummet.

Brandskalsikring med FireFree Hulrumsventil brandstop fra første sekund

Med FireFree® Brandstop Hulrumsventil kan man således opdele hulrummet bag beklædningen med brandstop, der hindrer brandspredning.

FireFree® FB Hulrumsventilen er designet til god luftventilationen og sikrer dermed, at der er tilstrækkelig ventilation af hulrummet.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er dokumenteret til EI30, EI60 og EI90.

Med bygningsreglementets stramning af kravene for brandsikring af hulrum i facadebeklædninger, vil fremtidens byggerier være mere sikre. Det kan redde både værdier og menneskeliv, fortæller Tom Abildgaard, Teknisk Direktør hos Scandi Supply og fortsætter:

"Med FireFree® Brandstop Hulrumsventil kan man brandsikre hulrum, ved at opdele flader og facaden i sektioner. Det har den virkning, at brandudviklingen reduceres væsentligt. Man undgår derved at en brand spreder sig fra facader til tag eller fra etage til etage. FireFree® Brandstop Hulrumsventil hindrer og sinker brandspredningen, og giver tid til, at bygningen kan evakueres og at brandbekæmpelsesarbejdet kan påbegyndes."

En gnist og flammestoppende ventil

FireFree® Brandstop Hulrumsventil består af et rustfrit og syrefast, gnist- og flammestoppende net, der leveres i længder af 1,13 meter og i dybder på hhv. 23, 28 og 36 mm.

Den patenterede ventil er produceret med en kerne af grafitmateriale, der ekspanderer ved påvirkning af ild. Det ekspanderende materiale lukker og tætner hulrummet, hvorved brandspredning hindres og forsinkes.

Ingen bevægelige dele – ingen vedligeholdelse

Da FB Hulrumsventil er en passiv udluftningsventil, der ikke indeholder bevægelige dele eller branddetektorer, er ventilerne fuldstændig vedligeholdelsesfrie. Samtidigt sikrer de tilstrækkelig ventilation af hulrummet bag facadeklædning. FireFree® taber ikke sin brandmodstandsevne over tid.

Let at montere

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er let og hurtig at montere og passer bag alle typer facadebeklædning - både træ, grafit, fibercement og stål. FB Hulrumsventiler kan både anvendes bag facadebeklædninger og i loft- og tagkonstruktioner.

Fordele

  • hindrer spredning af røg- og ild i hulrum

  • kræver ingen vedligeholdelse

  • montagen er hurtig og nem - ingen behov for for specialværktøj.

  • beskytter mod insekter, mus og rotter

Scandi Supply er Dansk Eneforhandler af FireFree® Brandstop Hulrumsventil.

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s har et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder for at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. På den måde ansporer vi til anvendelsen af dokumenterede produkter og understøtter det bedste valg af godkendte løsninger.

Kommerciel direktør

Karsten Holse

+45 5210 0570