Forstå brandklassifikationer

Det nuværende fælles europæiske brandklassifikationssystem blev introduceret i Danmark i 2002. Introduktionen kom som et tillæg til Bygningsreglement BR95. Hidtil havde det danske klassifikationssystem arbejdet med klassifikationerne BD og BS, hvor BD betød ’branddrøj’ og BS betød ’brandsikker’.

I forbindelse med EU-harmoniseringen af fælles prøvnings- og byggestandarder skulle medlemslandene tilpasse sig et fællessystem til beskrivelse af byggevares egenskaber, herunder de brandtekniske egenskaber.

Man kan fortsat møde de ”gamle” danske begreber i udbudsmaterialer, i disse tilfælde kan de tilsvarende europæiske klassifikationer benyttes. Det er dog ikke tilfældet den anden vej.    

Dokumentation for en europæisk klassifikation for en byggevares reaktion på brand eller for en bygningsdels brandmodstandsevne forudsætter, at der er udført prøvning efter de gældende europæiske prøvningsmetoder og standarder. Nogle generiske byggematerialer er alene klassificeret på baggrund af EU-kommisionsbeslutninger. 

Det gældende europæiske klassifikationssystem

Det europæiske system arbejder primært med 3 grundlæggende klassifikationer for bygningsdele – R, E og I. Bærende bygningsdele klassificeres som værende R, mens brandadskillende bygningsdele klassificeres som værende EI. Såfremt konstruktionen er både
bærende og brandadskillende, vil den have klassifikationen REI. Klassifikationen vil altid være efterfulgt af ét tidsrum, som oftest 30, 60 eller 120 minutter. (REI 30, REI 60 eller REI 120)  

Hos Scandi Supply a/s har vi kun løsninger, som er prøvet og klassificeret efter det europæiske system. Hvis der endnu ikke foreligger en europæisk klassifikations mulighed, sikrer vi dokumentation gennem anerkendte institutter og relevante standarder.  

Nedenstående klassifikationer er yderligere defineret i produktets tilhørende prøvningsstandarder og i klassifikationsstandarden DS/EN 13501-2.

R – Bæreevne

R-klassifikationen definerer, at den bærende bygningsdel bevarer sine bærende egenskaber i hele det klassificerede tidsrum. R efterfølges i Danmark typisk af 30, 60 eller 120 minutter. (R 30, R 60 eller R 120)

E – Integritet

E-klassifikationen opnås ved, at den brandadskillende bygningsdel bevarer sin integritet under hele den klassificerede tid. Når integriteten for en bygningsdel bevares betyder det, at den ikke tillader passage af varme gasser eller flammer. E-klassifikationen bruges oftest sammen med I-klassifikationen, da dette defineres som en brandadskillende bygningsdel. Som ved R opdeles tidsrummet i 30, 60 og 120 minutter.

I – Isolering

I-Klassifikationen definerer det tidsrum hvor bygningsdelen eller brandlukningen bevarer sin evne til at modstå varmespredning. Ofte defineres I-klassifikationen ud fra en maksimal temperaturstigning på 180°C på den ueksponerede side.

Reaktion på brand

Når et materiale udsættes for brand, vil det reagere forskelligt alt afhængig af materialets bestanddele. Træ vil eksempelvis opnå en dårligere klassifikation for reaktionen på brand sammenlignet med eksempelvis beton.

Materialers reaktion på brand defineres ud fra prøvningsstandarden DS/EN 13823 og klassificeres med baggrund i klassifikationsstandarden DS/EN 13501-1.

I materialets klassifikation på brand er der 3 punkter. Det første punkt defineres som: A1, A2, B, C, D, E og F.

Såfremt materialet kan klassificeres som værende A1 er der ikke yderligere klassifikation. Ved klassifikationerne A2, B og D er de efterfulgt af klassifikationerne s og d.

S definerer mængden af røg der udvikles, hvor s1 er den bedste klassifikation som efterfølges af s2 og s3. D definerer mængden af brændende dråber og partikler hvor d0 er den bedste klassifikation som efterfølges af d1 og d2.

Ved den gamle danske betegnelse BS-konstruktion (Brandsikker) - skal byggevare materialet overholde minimum A2-s1, d0. Dette vil typisk være beton eller gips. Der er ikke krav til materialers reaktion på brand ved BD-konstruktioner (Branddrøj).

Ved lukningssystemer er der ikke krav til reaktion ved brand, da passive brandlukningsprodukter ofte skal reagere i tilfælde af brand.

Beklædningsklasser

Brandbeskyttelsessystemer er brandprøvede og klassificerede systemer, som i en angivet tidsperiode beskytter bagvedliggende materiale/konstruktion. Efter eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri, er der flere muligheder for brugen af brandbeskyttelsessystemer.

Nedenunder er nævnt de væsentligste betegnelser inklusiv de tidligere danske benævnelser.

Hos Scandi Supply har vi flere muligheder for at leverer løsninger med ovenstående klassifikationer. Vi har blandt andet brandmaling til træ, som sikrer en opgradering af træets reaktion på brand, således at det er muligt at opnå en Klasse 1 beklædning K1 10, B-s1,d0 med træprofiler.

Vores FireFree® ScandiBoard plader er dokumenteret som værende K2 30 A2-s1, d0 og K2 60 A2-s1, d0. Det gør pladen meget velegnet som brandadskillende konstruktion eller som brandkamserstatning. 

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964