VOC emissionsattest

VOC emission

Som leverandør af produkter indenfor passiv brandsikring, er det altafgørende at vores systemer er dokumenterede indenfor relevante prøvnings- og klassifikationsstandarder. Over de sidste år har dette også bredt sig til dokumentation indenfor bæredygtighed, miljø, levetid, vedligehold mv. Vi har eksempelvis leveret til DGNB-byggerier, svanemærkede byggerier, træbyggerier og mange andre typer af byggerier hvor bygherre har haft øget fokus på bygningens påvirkning af miljøet. Vores produkter er blandt de produkter på markedet med længst levetid og dermed minimalt behov for udskiftning.

Nu kan vi tilføje yderligere omkring VOC emission på mange af vores produkter.

Hvad er VOC-emission

VOC-emission påvirker menneskers sundhed i forskelligt omfang. Nogle er helt harmløse, mange er giftige selv ved lave niveauer og atter andre kan være brandfarlige ved højere koncentrationer. Gentagen og langvarig eksponering på lavt niveau for skadelige VOC'er kan forårsage helbredsproblemer, som ved f.eks. formaldehyd, styren, benzen og andre kræftfremkaldende stoffer. Det er derfor udsættelse for udstødningsgasser, rygning og stærke opløsningsmidler udgør en sundhedsrisiko. Den voksende bevidsthed om VOC'ernes kroniske toksicitet har ført til reducerede grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og øgede krav til direkte måling.

VOC emission attest

På vores produkter, er det nu muligt at se VOC attestationen. På eksempelvis FireFree® B722 Brandmastik, vores vandbaserede brandfugemasse, kan du nu downloade attesten.

VOC emission attestation

Søger du produkter til dit byggeri som skal overholde specielle krav? Så tøv ikke med at tage fat i Scandi Supply. Vi kan hjælpe dig godt videre.

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964