Brandlukninger i gamle etagedæk af træ

I en tidligere artikel satte jeg fokus på brandlukninger i huldækelementer og hvilke faktorer man skulle være opmærksom på. 

I denne artikel er fokus på de gamle træetagedæk, som absolut også kræver fokus lige fra starten. Nedenfor ses den typiske opbygning af et træetagedæk. Der kan være flere variationer, men essensen er at vi har et loft, typisk bestående af brædder og puds, imellem bjælkerne har vi brædder med indskudsler og til sidst en gulvkonstruktion.

Brandlukninger i gamle etagedæk. Billedet viser gulv, træbjælke, loft med puds, indskudsler, bræt og installation.

Udgangspunktet er stadig på overførslen fra dokumenterede systemer (EN 1366-3 brandprøvet og klassificeret efter EN 13501-2) til de gamle etagedæk i træ, hvor brandsikringen består af flere niveauer i dækket.

Og hvorfor er det så vigtigt at systemet er dokumenteret i et betondæk, når et træetagedæk nu er meget anderledes?

Jo, det skyldes at udgangspunktet må være et dokumenteret system, hvor vi kender egenskaberne. Hvis vi vælger en brandfuge eller rørskål/bøsning som ikke er brandprøvet, hvordan kender vi så konsekvenserne ved brugen af dem? Derfor må vi bruge den viden vi har om de dokumenterede systemer og overføre den viden vi har, til at lave en forsvarlig løsning.

Branden nedefra er den absolut mest kritiske, og jf. diverse standarder er det også denne del, vi skal tage i regning. Hvis vi tager opbygningen nedefra, så har vi først loftet som har en forventet brandmodstandsevne på 5-20 minutter (Afhængigt af opbygning og vurdering) og derefter har vi laget med brædder hvorpå der ligger indskudsler. Det giver os altså 2 nøglepunkter i forhold til brandlukninger. Brandlukninger i loftet alene vil altså ikke give i nærheden af 60 minutters brandmodstandsevne, forudsat det er det der ønskes, hvorimod en kombineret brandlukning i loftet og ved leret vil komme langt tættere på.

Første forudsætning for brandsikre løsninger i etagedæk er PLADS! Præcis som i andre sammenhænge er det ikke muligt at lave forsvarlige løsninger, hvis man ikke har sikret tilstrækkeligt med plads omkring installationen. Derfor skal man sikre at man har mulighed for at komme til indskudsleret fra oven eller nedefra og her er 10-20mm luft ofte ikke nok.

Brandbare installationer

Brandbare installationer anses normalt som værende plastrør og/eller plastrør med kabler. Disse installationer kræver ekspanderende materiale i de 2 knudepunkter som er loft og bræt med indskudsler. Der er lavet et Byg-Erfa blad ((23) 180305: Brandsikring og lydisolering af træetageadskillelser) som beskriver en løsning med en dokumenteret brandbøsning (FireFree® B790 Brandbøsning) begge steder.

Brandlukninger i gamle etageæk af træ. På tegningen ses gulv, træbjælke, loft med puds, indskudsler, bræt, plastrør. FireFree B790 Brandbøsning og FireFree B722 Brandmastik.

Ubrandbare installationer

Ubrandbare installationer vil være løsninger som kan dokumenteres med et let eller ikke ekspanderende grafit. Installationerne vil f.eks. være stålrør, kobberrør, alupexrør, kabler, plastrør <32mm med kabler mv. Altså løsninger som i traditionelle betondæk vil kunne løses med FireFree® B722 Brandmastik, FireFree® Brandplade eller FireFree® Brandgips.

Her er det ligeledes vigtigt, at der sikres i loftet og i laget med indskudsler. Typisk kan løsningen udføres ved at hullet i gulv- eller loftskonstruktionen laves lidt større, så der kan fuges og bagstoppes ved indskudsleret. Ved større åbninger kan man bruge brandplade eller brandgips.

Brandlukninger i gamle etagedæk af træ. Billedet viser gulv, træbjælke, loft med puds, indskudsler, bræt, ubrandbar installation, bagstop af stenuld eller keramisk ud samt FireFree B722 Brandmastik.

Kombinerede installationer

Hvor flere installationer bryder bygningsdelen er det nødvendigt at lave større udsparinger. Derfor skal der støbes i dækket og dette bør så vidt muligt laves i laget med indskudsler, igen med sikring af loftet i form af fuge, bøsning eller rørskål afhængigt af installationstype.

Brandlukning i etagedæk af træ. Billedet viser gulv, træbjælker, loft med puds, indskudsler, bræt, ubrandbar installation, FireFree Støbeplade, FireFree B280 brandgips og FireFree B722 Brandmastik.

Der kan være behov for at kombinere tilvalg som FireFree® Trækrør, FireFree® Brandpakning, FireFree® Rørskål mv. for at opnå en tilstrækkelig sikkerhed i løsningen.

OBS: Ovenstående er principskitser, og der kan være behov for isolering af varmeledende installationer, krav til maksimale bundtstørrelser af kabler, minimums fugedybder, bagstops type mv. for at overholde et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Ovenstående løsninger og vurderinger er beskrevet med baggrund i FireFree®-systemet. Brugen af andre systemer vil kræve anderledes vurderinger og hvis ovenstående følges, er det ikke sikkert at den samme brandmodstandsevne opnås.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, så står vi som altid til rådighed. Vi har dygtige brandtekniske rådgivere i hele Danmark og kigger gerne forbi jeres projekt.

Find os på www.scandisupply.dk/kontakt eller ring på 76 24 48 00.

Brug for hjælp til lukningsprodukter

Har du brug for hjælp til Scandi Supply's lukningsprodukter? Så er du velkommen til at kontakte vores team af Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring og brandlukning af installationsgennemføringer.

Brandteknisk Rådgiver hos Scandi Supply Vibeke Sommer

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Nordsjælland

Vibeke Sommer

+45 2322 3402