Vigtigt vedr. løsninger i huldækselementer

Brandsikring af installationsgennemføringer med FireFree lukningsprodukter

Huldækselementer er ikke defineret som en standardkonstruktion jvf. EN 1366-3.

Når Scandi Supply laver brandtekniske notater hvor huldæk indgår vurderer vi derfor, om de anviste løsninger, udført efter specifikke anvisninger, vil være tilsvarende virksomme og derved angiver et tilsvarende sikkerhedsniveau, som det konkret testede og klassificerede.

De løsninger vi anviser tager udgangspunkt i brandlukningsløsninger testet i massive betondækskonstruktioner af beton 650kg/m3 og med en nedre minimumstykkelse af 100mm, -dog typisk 150mm. Det er en forudsætning for løsningernes anvendelse at de anvendte huldækselementer er klassificerede og overholder ovenstående forudsætninger for materiale, densitet og tykkelse.

Udfordring ved huldækselementer

Udfordringen ved huldækselementer er, at varmen kan blive ledt ind i kanalerne horisontalt og derved medvirke til at opvarme de forspændte armeringsliner. Dette medfører en (for) hurtig temperaturstigning af armeringen og derved risiko for, et for tidligt kollaps. For udsparinger er det derfor vigtigt, at åbne kanal-ender sikres mod indtrængen af varme røggasser og at brandlukningen udføres i bunden af dækket.

FireFree® Brandlukningssystemer

For FireFree® Brandlukningssystemer gælder, at kanal-ender mod udsparingen i dækket, sikres med en udstopning af hårdt-presset stenuld, i ≥150mm dybde. Herefter kan brandlukningen udføres mod betonen jf. installationsvejledningen på systemet. For borede huller kan anvendes løsninger dokumenteret som ensidige brandlukninger, i bunden af betondækket, uden forudgående udstopning med stenuld i kanaler. F.eks. kan FireFree B790 Brandbøsning monteres i bunden af dækket. Løsningerne beror på en vurdering og skal derfor sikres særskilt indarbejdet i den brandtekniske dokumentation. Det er vores erfaring, at byggeriet kan håndteres i brandklasse 2 ved anvendelse af ovenstående fremgangsmåde. Dette bør brandrådgiveren bekræfte.

Bemærk at Scandi Supply tager ansvaret for de løsninger vi foreslår imens brandrådgiveren blot bekræfter at de kan anvendes i den aktuelle brandklasse og er håndteret som sådan.

Vil du vide mere om brandlukning i huldæk? Så er du altid velkommen til at kontakte vores brandtekniske rådgivere.

Spørg os til råds

Vælger du FireFree® produkter, følger den nødvendige rådgivning og sparring om anvendelse i konkrete situationer med. Har du brug for teknisk hjælp og rådgivning, så kontakt Scandi Supply's Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper med spørgsmål om produktvalg, løsninger, lovgivning, dokumentation og kvalitetssikring.Brandteknisk rådgiver, CFPA-E - Ingeniører & Arkitekter | Fyn & Jylland

Maria Wieslander Kristensen

+45 2322 3409