Teknisk servicepersonale og driftsansvarlige på kursus

Teknisk servicepersonale og driftsansvarlige fra TietgenSkolen var for nyligt samlet i 2 x 3 timer med Brandteknisk Rådgiver Benny Schacksen fra Scandi Supply som facilitator for et kursus. Fokus var på passiv brandsikring. Deltagerne gennemgik et pensum med udgangspunkt i forskellige brand- og røgadskillende bygningskonstruktioner, gældende funktionskrav i BR18 samt introduktion til FireFree® produkttyper, -løsninger og anvendelse. Dette blev fulgt op af et modul med fokus på valg af korrekte løsninger til brandlukning af installationsgennemføringer i brandadskillelser samt udførelse og korrekt dokumentation.

Formålet med kurset var at give deltagerne et grundlæggende indblik i arbejdet med passiv brandsikring og brandlukning og dermed klæde det tekniske personale på med de bedste forudsætninger for at vurdere hvilket arbejde der skal udføres når DBI har udarbejdet den årlige rapport efter brandtjek og gennemgang af den passive brandsikring. Ligeledes gav kurset det tekniske personale et godt grundlag for et konstruktivt samarbejde med de eksterne virksomheder som udfører passiv brandsikring på TietgenSkolens 3 afdelinger.

Hos Scandi Supply er det positivt at opleve den øgede fokus på passiv brandsikring, som vi oplever fra både driftsansvarlige og bygherrer. Da TietgenSkolen spurgte om vi ville facilitere et kursus med både teoretisk og praktisk gennemgang, blev det derfor et stor “JA tak!”.

Scandi Supply mærker den øgede efterspørgsel efter viden fra driftsfolk og servicepersonale, men vi støder desværre stadig på bygherrer der både bevidst og ubevidst, ikke får taget hånd om de mangler der kan være på den passive brandsikring. Det kan i værste fald koste både menneskeliv og værdier.

Tak til beredskabskoordinator Søren Feldfoss for at prioritere passiv brandsikring og tage kontakt til Scandi Supply og til vores kollega Benny Schacksen for at føre vores gæster sikkert igennem brandsikrings-junglen.

Du kan gøre det samme! Er du interesseret i et kursus, så kontakt Scandi Supply’s brandtekniske rådgivere og hør mere om, hvordan vi kan klæde jer godt på til korrekt passiv brandsikring.

Vi kan hjælpe

Vi er et team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere, som står til disposition med knowhow. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere - vi hjælper jer godt videre.
Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Fyn & Sønderjylland

Benny Schacksen

+45 2337 0373