Dokumenterede brandlukninger i huldæk

Brandlukningssystemer er brandprøvet iht. EN 1366-3 og klassificeret iht. EN 13501-2. I disse standarder brandprøves der i massive dæk i minimum 150mm tykkelse. Huldæk er derimod brandmæssigt set ikke defineret som standard konstruktioner.

Udfordringen ved huldæk er, at hvis der opstår en brand, kan varmen ledes ind i kanalerne nedefra og derved opvarme de forspændte liner og armering. Det medfører risiko for hurtig temperaturstigning af armeringen og derved fare for tidlig kollaps af konstruktionen.

Det er derfor vigtigt, at brandlukningen udføres i bunden af huldækelementet.

Der findes i skrivende stund ingen leverandører eller producenter som har dokumenterede brandlukningsløsninger, som er godkendt og testet i huldæk iht. EN1366-3 og EN13501-2.

Så hvordan laver man en dokumenteret brandlukning når huldækelementerne gennembrydes af installationer?

Vi bringer her et par mulige løsningsforslag.

Løsning med FireFree® brandpakning

Som sagt skal brandlukningen i huldækelementer altid udføres fra underkanten og kanalerne i huldækkes skal først udstoppes med stenuld, svarende til dybden i dækkets tykkelse. Denne stenuld hindrer varmeledning ind i hulrummets kanaler.

TIP! Det er en rigtig god idé at fotodokumentere, at kanalerne er korrekt lukket med stenuld, da det jo ikke vil være synligt, når lukningen først er udført.

Herefter kan brandpakningen placeres omkring installationsgennemføringen iht. installationsvejledningen. Vær opmærksom på, at dæklaget skal være min. 50mm, for at brandpakningen har nok modhold.

Løsning med FireFree® brandbøsning

Hvor der er for lidt dæklag på undersiden af dækket samt der, hvor der ikke er mulighed for at stoppe stenuld ind i kanalerne, kan der anvendes en løsning med FireFree® brandbøsning på undersiden af dækket.

Mulige udfordringer, når man brandlukker i huldæk

Forhold: Der er for lidt dæklag i undersiden af dækket (dæklaget skal min. være 50mm)
Udfordring: En brandpakning vil ikke have nok modhold
Løsning: Der kan monteres en FireFree® Brandbøsning på undersiden af dækket

Forhold: Det valgte brandlukningssystem er kun dokumenteret til lukning fra øverste dæk
Udfordring: Varme og ild kan sprede sig fra nederste side, ud via hulrummene i dækket
Løsning: Der skal brandlukkes fra undersiden, f.eks. med FireFree® Brandbøsning og FireFree® Stenuld.

Forhold: Ved anvendelse af brandgipse løber gipsen ind i kanalerne
Udfordring: Kanalerne tilstoppes med gips
Løsning: Kanalerne kan stoppes med FireFree® Stenuld eller en "klods" af FireFree® Brandplade.

Forhold: Bagstop forsvinder ind i kanalerne
Udfordring: Fugeløsninger kan ikke fastholdes i konstruktionen
Løsning: Kanalerne kan stoppes med FireFree® Stenuld eller en "klods" af FireFree® Brandplade.

Scandi Supply's Brandtekniske Rådgivere står til enhver til klar med råd og vejledning i forhold til dokumenteret brandlukning af installationsgennemføringer i huldæk. Kontakt os med dine spørgsmål og vi hjælper dig på vej.

Brandlukning i huldæk

Har du brug for hjælp til korrekt og dokumenteret brandlukning af huldæk, etagedæk eller trædæk? Så kan kontakt Scandi Supply for Brandteknisk Rådgivning. Vi hjælper dig på vej mod en dokumenteret løsning.Teknisk Chef

Rasmus Brylle

+45 2322 0573