Prøvningsstandarden for produkter til lineær fuge

Lineære brandfuger anvendes i vægge, gulve, samlinger mellem vægge og gulve samt omkring døre og vinduer. Lineære fuger har til formål, at beskytte mod spredning af ild og røg, således at der ikke sker spredning gennem samlinger og åbninger i vægge, der fungerer som brandceller og brandsektioner.

DS/EN 1366-4 prøvningsstandarden lineær fuge

DS/EN 1366-4 er prøvningsstandarden for produkter til lineær fuge. Denne standard definerer hvordan fuger brandprøves i konstruktionssamlinger og anvendelsen af standarden sikrer, at produkter er testet på samme måde.

Valg af brandfugemasse bestemmes iht. brandkrav og forventede bevægelser i fugen, samt evt. mekanisk og kemisk belastning. Bagstop, brandisolering, keramisk bagstop bestemmes iht. leverandørens brandtest. Vær altid opmærksom på, at det produkt der vælges til løsningen af en given opgave, er testet på de materialer der skal brandfuges imellem.

DS/EN 13501-2 Klassifikationen af prøvningsrapporten

Klassifikationen af prøvningsrapporten sker iht. DS/EN 13501-2. Det er denne som definere E og I klassifikationen. Hos Scandi Supply er alle vores løsninger til lineær fuge klassificeret efter det europæiske system. Det er jeres garanti for at systemerne lever op til gældende standarder og bygningsreglement.

Brug for hjælp til Passiv Brandsikring?

Har du brug for hjælp til Passiv Brandsikring? Så er du velkommen til at kontakte vores team af Brandtekniske Rådgivere. Vi rådgiver, vejleder og hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring.

Brandteknisk Rådgiver hos Scandi Supply Vibeke Sommer

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Nordsjælland

Vibeke Sommer

+45 2322 3402