Prøvningsstandarden for produkter til lineær fuge

Lineære brandfuger anvendes i vægge, gulve, samlinger mellem vægge og gulve samt omkring døre og vinduer. Lineære fuger har til formål, at beskytte mod spredning af ild og røg, således at der ikke sker spredning gennem samlinger og åbninger i vægge, der fungerer som brandceller og brandsektioner.

DS/EN 1366-4 er prøvningsstandarden for produkter til lineær fuge.

Denne standard definerer hvordan fuger brandprøves i konstruktionssamlinger og anvendelsen af standarden sikrer, at produkter er testet på samme måde.

Valg af brandfugemasse bestemmes iht. brandkrav og forventede bevægelser i fugen, samt evt. mekanisk og kemisk belastning. Bagstop, brandisolering, keramisk bagstop bestemmes iht. leverandørens brandtest. Vær altid opmærksom på, at det produkt der vælges til løsningen af en given opgave, er testet på de materialer der skal brandfuges imellem.

Klassifikationen af prøvningsrapporten sker iht. DS/EN 13501-2. Det er denne som definere E og I klassifikationen.

Hos Scandi Supply er alle vores løsninger til lineær fuge klassificeret efter det europæiske system. Det er jeres garanti for at systemerne lever op til gældende standarder og bygningsreglement.

Vi leverer dokumentationen

Det er op til den enkelte producent af Passiv brandsikring, at udvikle og dokumentere deres systemer. Hvad der er muligt med ét produkt, er måske ikke muligt med et andet. Vælger du FireFree® produkter, følger den nødvendige rådgivning og sparring om anvendelse i konkrete situationer med. Kontakt os og vi sætter dig i forbindelse med den Brandtekniske Rådgiver i dit område.Teknisk Chef og Brandteknisk Rådgiver hos Scandi Supply Rasmus Brylle

Teknisk chef, Master i Brandsikkerhed

Rasmus Brylle

+45 2322 0573