Rør endekonfigurationer

Rørkonfigurationer capped og uncapped med dokumenterede FireFree produkter

Capped eller uncapped rør


EN1366-3 beskriver vigtigheden af at sikre sig, at installationsgennemføringen er testet under relevante forhold og betingelser. I den forbindelse er det interessant at se på begreberne uncapped og capped rør, som anvendes i test-sammenhæng. Begrebet definerer de forhold der gør sig gældende for røret på hhv. den brandeksponerede side og på den ueksponerede side af konstruktionen.

Det engelske ord To Cap betyder at kapsle, at lukke, at forsegle.

  • Uncapped – betyder at røret er åbnet – dvs. forseglingen eller lukningen er brudt

  • Capped – betyder at røret er lukket, forseglet – dvs. ubrudt.

Materialeløsningen kan være testet under følgende forhold:

Testbetingelse

Brandeksponeret side

Ueksponeret side

U/U

Uncapped

Uncapped

C/U

Capped

Uncapped

U/C

Uncapped

Capped

C/C

Capped

Capped

Eksempel U/U – den sværest opnåelige klassifikation


Et åbent brandbart rør, med mulighed for fri gennemstrømning af ilt, varme og ild danner de bedste betingelser for brandspredning. Derfor testes dette scenarie under de strengeste krav og kan beskrives som den sværest opnåelige og bedste klassifikation.

I eksemplet på billedet herover ses en løsning der er klassificeret U/U – uncapped/uncapped - røret er åbent, på begge sider af konstruktionen. Her er der ved test af materialer, taget højde for det faktum, at en brand fra den brandeksponerede side, vil kunne forårsage spredning af varme og ild med luftgennemstrømningen via røret. Dette forhold stiller store krav til test og dokumentation af de materialer, som anvendes til brandlukningen af installationsgennemføringen.

En U/U løsning er derfor den bedst opnåelige klassifikation, der indeholder færrest restriktioner i forhold til valg af materialer. U/U klassifikationen er den højeste og mest sikre klassifikation.

Hvis en løsning er U/U klassificeret, kan den derfor også anvendes hvor der kun er krav om en U/C, C/U eller C/C klassificeret løsning.

Eksempel U/C

I eksemplet på billedet herover ses en løsning der er klassificeret U/C – uncapped/capped. Her er testscenariet det, at røret er åbent, på den brandeksponerede side af konstruktionen og capped (lukket) på den ueksponerede side.

Igen kan der her ske spredning af varme og ild med luftgennemstrømningen gennem røret, men i mindre omfang fra den ueksponerede side, da røret her er uncapped.

Eksempel C/U

I eksemplet herover er løsningen klassificeret C/U – capped/uncapped. Testen er foretaget på et capped (lukket rør) på den brandeksponerede side og et uncapped (brudt) rør på den ueksponerede side.

Igen kan der her ske spredning af varme og ild med luftgennemstrømningen gennem røret, men i mindre omfang fra den ueksponerede side, da røret her er uncapped.

Eksempel C/C

I eksemplet herover ses en løsning der er klassificeret C/C – capped/capped. Her er røret lukket på begge sider af konstruktionen. Eksempel på dette kunne være gas, varmtvandsrør eller drikkevandsrør samt lukkede systemer.

En løsning testet til C/C vil ikke kunne anvendes, hvor der er krav om U/U, U/C eller C/U dokumentation.

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring.

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Midt- & Vestjylland

Lars Gammelgaard Jensen

+45 2322 3400