Nye krav til kontrol


I det nye bygningsreglement stilles der krav til anvendelse af certificerede rådgivere, lige så snart der er tale om et byggeri, der overstiger et typisk én-families hus.  Den certificerede brandrådgiver skal sikre kontrol for faserne design, projektering og udførsel. Det stiller igen krav til de projekterende og udførende parters viden.

Hvad gør brandrådgiveren?


Tidligere sås ofte eksempler på bygninger, med store brandmæssige fejl og mangler, bl.a. i form af brandadskillende bygningsdele og mangelfuld brandsikring af bærende konstruktioner. Med de nye krav til kontrol, udfærdiger Brandrådgiveren en brandteknisk kontrolplan som definerer hvordan de projekterende og udførende skal udføre deres kontrolarbejde. Der udover stilles der krav til, at de kontrollerende skal have de rette kompetencer, så de er i stand til at vurdere de brandmæssige tiltag. Det hele sker med henblik på at minimere de føromtalte fejl og mangler, så byggeriet kan afleveres i sikker og dokumenteret stand.

Vejledning 30 beskriver hvordan

I bygningsreglementets vejledning 30 findes der en beskrivelse af de enkelte faser, samt en beskrivelse af hvordan kontrollen kan udfærdiges.
Det er vigtigt at pointere, at det er den certificerede brandrådgiver, der udfærdiger kravene til kontrol, og det er derfor vigtigt at holde sig løbende orienteret hos brandrådgiveren, da niveauet og typen af kontrol kan variere.

De 3 faser


I figuren herunder ses de 3 faser, med specielt fokus på den projekterende del. Her nævnes eksempelvis brandlukninger som en kontrolgenstand. Det medfører at de projekterende skal sikre, at der kan udføres dokumenterede brandlukninger i byggeriet.

Mange kontrolpunkter


Kontrol kan omfatte mange punkter. For brandlukninger kunne det eksempelvis være:

  • Konstruktionstype som gennembrydes

  • Installationstype

  • Brandklassifikation

  • Foto

  • Mærkat

  • Isoleringstype

  • Anvendt produkt

  • Anvendt produktdokumentation

Det hele skal samles med produktets dokumentation og derved indgå i dokumentationen af, at brandlukningerne er projekteret og udført korrekt.

Til artikel

Store konsekvenser


Det kan få store konsekvenser, hvis kravene ikke overholdes. I værste fald skal brandsikringen laves om på et tidspunkt, hvor afleveringen er nært forestående. Det giver ærgerlige forsinkelser og store ekstraomkostninger. Den yderste konsekvens kan være at bygherre ikke kan få en ibrugtagningstilladelse.

Brug os – vi vil rigtig gerne hjælpe
Indrømmet – det kan være svært at holde styr på lovgivningen og dyrt at glemme noget. Det er her Scandi Supply kommer ind i billedet. Vi kan gøre en forskel. Vi har 30 års erfaring med passiv brandsikring og hjælper alle byggeriets aktører. Vi leverer de præaccepterede og dokumenterede løsninger og kan anvise korrekt anvendelse. Det giver både ingeniøren og entreprenøren en sikkerhed for, at den mest optimale – og omkostningsbevidste - løsning er valgt

LINK til vejleding 30

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring.

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Vestsjælland

Thomas Skov

+45 2322 3403