Hvad siger BR18 om brandbeskyttelse af træ og trækonstruktioner.

Verdens højeste træhus er brandbeskyttet med Passiv Brandsikring og maling til brandbeskyttelse af træ.

Har du styr på lovgivningen, når du skal brandbeskytte træ?


I Bygningsreglementet, BR18, §104 står der om brandsikring:

” Bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at:

1) Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
2) Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
3) Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.
4) Brandspredning til andre bygninger på samme grund begrænses.
5) Der ikke sker brandspredning til bygninger på anden grund

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964