Gode råd ved projektering

Vi har samlet en række punkter, som er vigtige at holde sig for øje, når man projekterer brandlukning.

Projektering & Udbud:

 1. Sørg for at din udbudsbeskrivelse lever op til det dokumentationsniveau du søger. Kontakt os for en udbudsbeskrivelse med dokumentationskrav for overholdelse af bygningsreglementet.

 2. Tilføj en selvstændig tilbudslinje på tilbudslisten. På den måde sikrer du at den udførende er opmærksom på, at brandlukninger skal udføres og ikke mindst udføres korrekt.

 3. Sørg for at brandplanerne er tilgængelige for de bydende således at de kan se hvor og hvor mange brandlukninger der skal udføres.

 4. Planlæg de primære føringsveje og ikke mindst processen. Eksempelvis kan det være en stor fordel at gennemgå processen omkring brandlukninger i skakte, da de forkerte valg kan føre til en situation, hvor der ikke kan udføres dokumenterede brandlukninger.

  Er der behov for fleksible gennemføringer hvor installationerne kan skiftes løbende?
  Er der yderligere relevante krav til brandlukningerne ud over bygningsreglementets funktionskrav?

Under udførsel:

 1. Bed om dokumentation på det system, den udførende ønsker at benytte før arbejdet påbegyndes. På den måde får du mulighed for at gennemgå dokumentationen på systemet, og ikke mindst sikre dig, dine ønsker til dokumentationsniveauet i udbudsbeskrivelsen overholdes.

 2. Udfør kontrol på byggepladsen (!) Dette punkt bliver ofte ikke udført på pladsen, hvilket medfører misforståelser i hele byggeprocessen, og byggeriet risikerer at have brandlukninger, som ikke lever op til kravene i bygningsreglementet.

 3. Modtag kvalitetssikringen og gennemgå dine punkter fra udbudsbeskrivelsen. Det er vigtigt at have styr på systemvalg og placering af brandlukninger, så bygherre kan udføre drift og vedligehold bedst muligt.

Drift & Vedligehold:

 1. Med ovenstående punkter har bygherre fået et byggeri med brandlukninger der overholder bygningsreglementet. Derfor er det vigtigt at alt relevant materiale fra kvalitetssikringen også er tydelig for bygherre, herunder plantegninger med angivelse af brandlukninger, lukningsliste med relevante henvisninger til dokumentation mv.

Der er helt sikkert flere punkter, som kan være med til at sikre at brandlukningerne udføres korrekt, med dokumenterede systemer. Så sørg for, at notere dem i udbudsbeskrivelsen og om muligt, udføre arbejdet i samarbejde med den udførende.Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. På den måde ansporer vi til anvendelsen af dokumenterede produkter og understøtter det bedste valg af godkendte løsninger. 

Teknisk Chef

Rasmus Brylle

+45 2322 0573