Succesfuld brandtest af ny facadeløsning

Scandi Supply har i samarbejde med byggeriets øvrige aktører udviklet en ny facadeløsning

Scandi Supply har i samarbejdet med Moelven Denmark A/S nyudviklet en brandsikker facadeløsning, der gør det muligt at minimere risikoprofilen i træbyggerier betragteligt og dermed reducere prisen for bæredygtige træbyggerier i fremtiden.

Facadeløsningen er netop brandtestet hos Dansk Brand- og sikringsteknisk institut i samarbejde med MOE Denmarks brandingeniører.

Brandtesten var yderst succesfuld, og det valgte Bygherren NREP (Nordic Real Estate Partners) for nyligt at dele med resten af branchen. Det gør de, fordi denne nye viden er banebrydende i forhold til brugen af træ i kemikaliefrie bygningskonstruktioner i det, der ellers er et af verdens mest CO2-tunge brancher - byggebranchen. Det kan være med til at accelerere den grønne omstilling i Danmark.

Realdania By og Byg har en ambition om at sikre endnu større udbredelse af bæredygtigt træbyggeri i Danmark på sigt, og håber derfor at kunne bygge videre på brandtestresultaterne. NREP’s åbenhed om brandtesten hilses velkommen i branchen, hvor kortene ellers nogle gange holdes tæt til kroppen.

Brandfare har hidtil været en af de største barrierer for at bygge i træ (og andre biogene materialer som halm, hør og tang). Derfor imprægneres træfacader typisk for at sikre mod brand og for at holde længere. Imprægneringens effekt og holdbarhed kan dog være svingende og medfører desuden at den grønne gevinst forsvinder.

Den succesfulde brandtest gør op med de problemer og gør det muligt at udvikle højt træbyggeri i Danmark, i lighed med den 24 meter høje, 7-etagers træbygning der opføres nu.

Kemikaliefri facadeløsninger med 3 enkle principper

Den kemikaliefrie facadeløsning samler tre enkle principper i ét:

  • FireFree® Brandstop Hulrumsventiler, som er brandstop fra første sekund og lukker af for luft og og derved bremser brandspredning i facadens hulrum.

  • En stållukning omkring vinduerne

  • 20 cm ståludhæng ved hver etage

Med det positive testresultat, bliver facadeløsningen i trækonstruktionen lige så brandsikker, som traditionelt byggeri i beton eller mursten.

Fakta om UN17 Village:

UN17 Village er fem beboelsesejendomme, beliggende i Ørestaden i København. I UN17 samles alle 17 verdensmål i én bæredygtigt helhedsløsning.

UN17 Village udvikles af bygherre NREP i samarbejde med Sweco Architects, MOE, CG Jensen og Lendager.

UN17 Village rummer i alt 35.000 kvm fordelt på 535 lejeboliger. Boligerne forventes færdigopført i 2024.

Målet med UN17 Villages bygninger er at skabe ”et åbent laboratorium”, hvor der gennem en komplet metode aktivt arbejdes med FN's verdensmål i byggeriets løsninger for at reducere CO2-aftrykket og samtidig skabe mest mulig miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring.

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Vestsjælland

Thomas Skov

+45 2322 3403