Hvorfor Hulrumsventiler i facaderne?

Brandsektionering af hulrum i bygningsfacader er lovkrav iht. BR18 og derfor uhyre vigtig.

Bygningsreglementets BR18 § 104 om brandtætning lyder:


§ 104: Antændelse og brand- og røgspredning Bygninger skal projekteres og udføres, så det
sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal
ske under hensyn til, at:

1) Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
2) Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
3) Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil beskytter mod spredning af en hurtig og ukontrollabel brand, over større vægflader, skjult via hulrummene, der hvor brandslukningsberedskabet kan have svært ved at komme til.

Ved at brandsektionere hulrummet i mindre sektioner, som afstemmes med brandcelleinddelingen, skaber man flere lukkede sektioner. Ilden kan ganske vidst godt sprede sig fra sektion til sektion, når vægbeklædningen er brændt igennem, men den forsinkelse der skabes, er essentiel og skal – iht. lovgivningen – vare min. 30 minutter, således at brandberedskabet får tid til at nå frem og slukke branden.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil forsinker denne brandspredning og skaber den tid.

Brandspredning via hulrum


Billedet herunder illustrerer brandsektionering i hulrum i facade og den brandintegritet, der kan opnås.

Hvis en ild bryder gennem den første sektion efter 30 minutter, forbliver ilden i den næste sektion i yderligere 30 minutter. Vi er nu oppe på 60 minutters brandbeskyttelse. Det skaber den nødvendige tid, brandmandskabet skal bruge, på at slukke branden og skaffe sig adgang til den skjulte brand bag facaden, med henblik på at få den slukket.

Den hyppigste årsag til brandspredning i hulrum bag facader er, når en brand i en bygning fører til, at ruderne knuses og der åbnes for voldsom brandspredning på bygningens facade. Brandspredningen via hulrummene er skjult for brandslukningsberedskabet, og risikerer derfor at brede sig i et omfang, der umiddelbart ikke ses udefra. Det er det forhold, der er illustreret i billedet herover. Der er en ild på ydersiden af facaden, men en måske endnu voldsommere skjult spredning i hulrummet.

Traditionel brandbeskyttelse i hulrum forsinkede brandspredningen udelukkende ved hjælp af intumescerende materialer. Disse materialer var typisk åbne for flammespredning i adskillige minutter, indtil materialet reagerede på ild og varme. I disse minutter kunne flammer og varme passere frit og antænde brændbare bygningsmaterialer, trælægter eller træbeklædning i facader og vindfang på 1-3 sekunder.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er brandstop fra første sekund


FireFree® Brandstop Hulrumsventil er designet til brandstop fra første sekund, som det eneste produkt på markedet. FireFree® Brandstop Hulrumsventil består af et rustfrit og brandmodstandsdygtigt net. I nettet er placeret en intumescerende grafit og kombinationen af de 2 materialer i produktet gør, at FireFree® Brandstop Hulrumsventil modstår brand længere end andre løsninger.


FireFree® Brandstop Hulrumsventil har desuden den fordel, at det omsluttende net, der holder den ekspanderende grafitmasse på plads, fungerer som en kompakt og optimal beskyttelse for brandlukningen. Da traditionelle brandsikringsmaterialer til hulrum udelukkende bestod af intumescerende materialer, var disse mere sårbare overfor træk, vind eller bevægelse i facebeklædning, med fare for at materialet simpelthen faldt ud og måske endda svigtede helt.


Billedet herover: En brand spreder sig fra en bygningslokale, ud af vinduet til facaden. Den spredes via hulrummet – den såkaldte skorstenseffekt. Det fremgår hvordan FireFree® Brandstop Hulrumsventil bremser flammespredningen.

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 7624 4815