Hvorfor skal der være hulrumsventiler i facaderne?

Brandbeskyttelse af ventilerede hulrum i facader

Bygningsreglementet, kap. 5 §117

I Bygningsreglementet 2018 blev kravene til brandsikring af hulrum i ventilerede facader og tagkonstruktioner skærpet. Skærpelsen skete ikke mindst som konsekvens af branden i Grenfell Tower i London, der året før kostede 74 mennesker livet, blandt andet fordi branden spredte sig med lynets hast via facadebeklædningerne. Hændelsen sendte chokbølger gennem det britiske samfund.

Kravene i BR18 §117 siger:

Ydervægge og tage skal projekteres og udføres, så det sikres:

  • at brandspredning i og på ydervægge og tage begrænses.

  • at der i bygninger med flere end én brandmæssig enhed ikke sker brandspredning mellem de forskellige brandmæssige enheder via ydervægge og tage i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets redningsindsats.

  • at ydervægge ikke udvikler uacceptable mængder af brændende dråber og partikler.

  • at der ikke sker nedfald af dele af ydervæggen, som kan medføre risiko for skade på personer i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets redningsindsats.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil beskytter mod spredning af en hurtig og ukontrollabel brand, over større vægflader, skjult via hulrummene, der hvor brandslukningsberedskabet kan have svært ved at komme til.

Ved at brandbeskytte hulrummet i de brandmæssige enheder i mindre sektioner, som afstemmes med brandcelleinddelingen, skaber man flere lukkede sektioner. Ilden kan ganske vidst godt sprede sig fra sektion til sektion, når vægbeklædningen er brændt igennem, men den forsinkelse der skabes, er essentiel og skal – iht. lovgivningen – vare min. 30 minutter, således at brandberedskabet får tid til at nå frem og slukke branden.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil forsinker altså brandspredningen og skaber den nødvendige tid i forhold til slukningsarbejdet.

Brandspredning via hulrum

Brandspredning i hulrum eller ydervægge sker ved:

  • ruderne knuses og branden spreder sig via hulrummet fra etage til etage

  • der opstår brand op ad ydervæggen

  • der sker antændelse pga. varmestråling fra brand i en nabobygning

Brandspredningen via hulrummene er skjult for brandslukningsberedskabet, og risikerer derfor at brede sig i et omfang, der umiddelbart ikke ses udefra.

Traditionel brandbeskyttelse i hulrum forsinkede brandspredningen udelukkende ved hjælp af ekspanderende materialer. Disse materialer var typisk åbne for flammespredning i de minutter der gik, indtil materialet reagerede på ild og varme. I disse minutter kunne flammer og varme passere frit og antænde brændbare bygningsmaterialer, trælægter eller træbeklædning i facader og vindfang på 1-3 sekunder.

Brandstop fra første sekund

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er designet til brandstop fra første sekund, som det eneste produkt på markedet. FireFree® Brandstop Hulrumsventil består af et rustfrit og brandmodstandsdygtigt net. I nettet er placeret et ekspanderende grafitmateriale og kombinationen af de 2 materialer i produktet gør, at FireFree® Brandstop Hulrumsventil modstår brand længere end andre løsninger.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil har desuden den fordel, at det omsluttende net, der holder den ekspanderende grafitmasse på plads, fungerer som en kompakt og optimal beskyttelse for brandlukningen. Da traditionelle brandsikringsmaterialer til hulrum udelukkende bestod af ekspanderende materialer, var disse mere sårbare overfor træk, vind eller bevægelse i facadebeklædningen, med fare for at materialet simpelthen faldt ud og måske endda svigtede helt.


Billedet herover: En brand spreder sig fra en bygningslokale, ud af vinduet til facaden. Den spredes via hulrummet – den såkaldte skorstenseffekt. Det vises hvordan FireFree® Brandstop Hulrumsventil bremser flammespredningen.

Brandstop fra første sekund

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er en præ-accepteret løsning, der opfylder kravene i BR18 §117. FireFree® Brandstop Hulrumsventil er testet og klassificeret iht. EN 1366-4:2006 ASTM 2912.

Brug for hjælp til lukningsprodukter

Har du brug for hjælp til Scandi Supply's lukningsprodukter? Så er du velkommen til at kontakte vores team af Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper jer godt videre med Passiv Brandsikring og brandlukning af installationsgennemføringer.

Brandteknisk Rådgiver hos Scandi Supply Vibeke Sommer

Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Nordsjælland

Vibeke Sommer

+45 2322 3402