Persondatapolitik

Indsamling og formål


Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for Scandi Supply a/s for at kunne etablere kundeforhold med registreringer, opretholde kundekontakt, yde diverse services og support, samt fakturering mv. Vi indsamler ikke andre personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne opfylde og servicere vores kunder bedst muligt.

Vi indsamler:

• Firmanavn
• Kontaktpersonnavn
• Firmaadresse
• Firmatelefonnummer
• Direkte telefonnummer
• E-mail på kontaktperson
• E-mail på firma

Gennemsigtig behandling af personoplysninger

Ved indsamlingen af dine personoplysninger oplyser vi dig om hvilke oplysninger, vi beholder på dig og til hvilket formål.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål som Scandi Supply a/s mener er nødvendige for at drive en moderne virksomhed.

Scandi Supply a/s udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.

Indsigelsesret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret på dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi har på dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller andre rettigheder.

Skriv til mail@scandisupply.dk og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger.

Sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi har om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede os om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med brugen af dine personoplysninger.

Klager over www.scandisupply.dk behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk