FireFree® FB Hulrumsventil løser opgaven

Montering af FB Hulrumsventil

Det fremgår af BR18, kap. 5, §117 stk. 2, at ydervægge og tage skal projekteres og udføres, så det sikres:

BR18, kap. 5, §117 stk. 2:

At der i bygninger med flere end en brandmæssig enhed ikke sker brandspredning mellem de forskellige brandmæssige enheder via ydervægge og tage i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

De præaccepterede løsninger beskriver hvordan

Nu er det også beskrevet i selve vejledning til kap. 5 hvordan det rent praktisk kan gøres.

F.eks. beskrives det at:

”Når en regnskærm anvendes uden på en ydervæg med beklædning mindst som klasse K1 10 / B-s1,d0 [klasse 1 beklædning […] skal det ventilerede hulrum bag lukkede regnskærme iagttages mod brandspredning mellem bygningens brandsektionsafgrænsende vægge og etageadskillelsers forbindelse med ydervæg ved etablering af brandstop”

Det samme er gældende for andre områder som etageboligbyggeri mv.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil løser opgaven

Med FireFree® Brandstop Hulrumsventil kan hulrummet under facadebeklædningen sektioneres således at brandspredningen begrænses.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil består af et rustfrit og syrefast, gnist- og flammestoppende net, der leveres i længder af 1,13 meter og i dybder på hhv. 23, 28 og 36 mm.

Den patenterede ventil er produceret med en kerne af grafitmateriale, der ekspanderer ved påvirkning af ild, hvorved hulrummet tætnes og brandspredning hindres indtil branden er slukket.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er en passiv hulrumsventil, der ikke indeholder bevægelige dele eller branddetektorer. FireFree® Brandstop Hulrumsventil sørger for tilstrækkelig ventilation af hulrummet bag facadeklædning og taber ikke sin brandmodstandsevne over tid.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er godkendt til brandmodstandsklasse EI30, EI60 og EI90.

Fordele ved FireFree® Brandstop Hulrumsventil

  • Brandmodstandsevne ændres ikke over tid

  • FireFree® Brandstop Hulrumsventil kræver ingen vedligeholdelse

  • Hulrummet forbliver velventileret

  • Produktet monteres nemt og hurtigt uden brug af specialværktøjer

  • FireFree® Brandstop Hulrumsventil beskytter mod skadedyr

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s har et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder for at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. På den måde ansporer vi til anvendelsen af dokumenterede produkter og understøtter det bedste valg af godkendte løsninger.

Kommerciel direktør

Karsten Holse

+45 5210 0570