Pasteurs Tårn, Carlsberg byen

Projekt reference

Projekt: Pasteurs Tårn
Bygherre: Carlsberg byen P/S
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Facadeentreprenør: HS Hansen
Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S
Produkt: FireFree® Brandstop Hulrumsventil 28mm (EI60)

Pasteurs Tårn i Carlsberg byen i København er med sine 36 etager den højeste beboelsesejendom i København. Fra 5. etage og opefter rummer tårnet 172 lejligheder til privatbeboelse (anvendelseskategori 4).  Tårnets facade skulle brandsikres Iht. bygningsreglementets §104, der siger om antændelse, brand- og røgspredning:

Bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at:

1) Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
2) Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
3) Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

Til løsning af denne opgave anvendtes FireFree® Brandstop Hulrumsventil i brandklasse EI60.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er en præaccepteret løsning og er brandstop fra første sekund.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil beskytter mod brandspredning i skjulte hulrum i lette facader og hindrer derved, at en brand spreder sig opad, som ved skorstenseffekten.

Med FireFree® Brandstop Hulrumsventil i hulrummene bag de lette facader, er Pasteurs tårn (bill. tv) brandsikret iht. bygningsreglement krav om sikring mod brandspredning som ved skorstenseffekten (ill. th).

Fyrværkerigrunden

Et ualmindeligt alment boligbyggeri

Sådan blev Scandi Supply’s FireFree® Brandstop Hulrumsventil anvendt til løsning af opgaven vedr. brandsikring af hulrummene i facaderne på Fyrværkerigrunden..

Læs mere

Referencer

Listen over danske byggerier, hvor FireFree® Brandstop Hulrumsventil er anvendt er lang og voksende.

Læs mere

Pasteurs Tårn, Carlsberg byen

Hulrummene bag de lette facader i Pasteurs Tårn er brandsikret med FireFree® Brandstop Hulrumsventil

Læs mere
Brandbeskyttelse af ventilerede hulrum med FireFree FB Hulrumsventil

Solsikkevænget - Århus

Hulrummene bag facader i Solsikkevænget er brandbeskyttet med FireFree® Brandstop Hulrumsventil

Læs mere

Vi leverer dokumentationen

Det er op til den enkelte producent af Passiv brandsikring, at udvikle og dokumentere deres systemer. Hvad der er muligt med ét produkt, er måske ikke muligt med et andet. Vælger du FireFree® produkter, følger den nødvendige rådgivning og sparring om anvendelse i konkrete situationer med. Kontakt os og vi sætter dig i forbindelse med den Brandtekniske Rådgiver i dit område.



Teknisk Chef og Brandteknisk Rådgiver hos Scandi Supply Rasmus Brylle

Teknisk chef, Master i Brandsikkerhed

Rasmus Brylle

+45 2322 0573