Pasteurs Tårn, Carlsberg byen

Projekt reference

Projekt: Pasteurs Tårn
Bygherre: Carlsberg byen P/S
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Facadeentreprenør: HS Hansen
Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S
Produkt: FireFree® Brandstop Hulrumsventil 28mm (EI60)

Pasteurs Tårn i Carlsberg byen i København er med sine 36 etager den højeste beboelsesejendom i København. Fra 5. etage og opefter rummer tårnet 172 lejligheder til privatbeboelse (anvendelseskategori 4).  Tårnets facade skulle brandsikres Iht. bygningsreglementets §104, der siger om antændelse, brand- og røgspredning:

Bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at:

1) Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
2) Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
3) Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

Til løsning af denne opgave anvendtes FireFree® Brandstop Hulrumsventil i brandklasse EI60.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er en præaccepteret løsning og er brandstop fra første sekund.

FireFree® Brandstop Hulrumsventil beskytter mod brandspredning i skjulte hulrum i lette facader og hindrer derved, at en brand spreder sig opad, som ved skorstenseffekten.

Med FireFree® Brandstop Hulrumsventil i hulrummene bag de lette facader, er Pasteurs tårn (bill. tv) brandsikret iht. bygningsreglement krav om sikring mod brandspredning som ved skorstenseffekten (ill. th).

Brandbeskyttelse af ventilerede hulrum

Har du brug for hjælp til projektering af hulrum i ventilerede facader? Så kan kontakt Scandi Supply for Brandteknisk Rådgivning. Vi hjælper dig på vej mod en dokumenteret og præ-accepteret løsning, der yder brandstop fra første sekund.Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Vestsjælland

René Veggerby

+45 2322 0570