Ukendt malingstype på stålkonstruktioner der brandmales

Stålprofil til brandmaling

Når man skal brandmale en stålprofil, er det vigtigt at kende den type overfladebehandling, man maler på. Så hvad gør man hvis man står med en ukendt malingstype?

Hvis det ikke er muligt at konstatere hvilken primer eller malingstype, der er anvendt på en konstruktion, der skal brandmales, kan denne vejledning følges:

Mål tykkelsen

Mål tykkelsen af den eksisterende belægning. Hvis den er over 200 μm, skal den afrenses mekanisk. Er tykkelsen under 200 μm, skal den undersøges for egnethed, som underlag.

Brug en gasbrænder

Brug en kraftig bærbar gasbrænder. Flammen rettes mod belægningen i mindst 3 minutter. Belægningens reaktion på varmepåvirkningen noteres (farveskift, blæredannelse, afskalninger, begynder den at flyde? mm).

Belægningen er uegnet som underlag for brandmaling hvis:

  • der dannes blærer

  • hvis belægningen bliver flydende

  • Hvis belægningen afskaller

Hvis belægningen er uegnet, skal den afrenses mekanisk og der skal påføres en godkendt primer.

Hvis belægningen er egnet egnet, testes grunderens egenskaber som underlag for brandmalingen. Hvis der er tvivl om brandmalingens vedhæftning, skal der udføres en prøve med den brandmaling, med en TFT>300 μm.

Efter 10 minutter undersøges det, om grundmalingen er blevet blød. Hvis det er tilfældet skal der foretages en undersøgelse når den påførte brandmaling er afhærdet, med henblik på at konstatere, om belægningen er fast og har en god vedhæftning til stålet, samt om forbindelsen imellem belægningen og brandmalingen er tilfredsstillende.

Ved tvivl, kontakt Scandi Supply og hør nærmere.

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964