Vugge til port analyse på Nullifire Brandmaling

Nullifire brandmaling til bærende konstruktioner Carbon Footprint

Vi har lagt oplysninger om Carbon Footprint på Nullifire Brandmalingerne tilgængelige.

I finder dem under downloads på Nullifire SC803 Brandmaling og Nullifire SC902 Brandmaling.

Hvad er Carbon Footprint?

Carbon Footprint - eller CO² aftrykket - på Nullifire Brandmaling baserer sig på en såkaldt vugge til port analyse. En vugge til port analyse afdækker et materiales CO² aftryk fra anskaffelsen af råvarer til det færdige produkt går ud ad porten, klar til brug.

For Nullifire Brandmalings vedkommende omfatter det CO² aftrykket i forbindelse med udvinding af råvarer og produktion af råmaterialer, råvarerne transport fra leverandøren til producenten af brandmalingen, samt de formalings- og blandeprocesser der pågår under produktionen. Endelig indberegnes påfyldningen af brandmalingen i emballageenheder.

Brugsfasen og afslutningen af produktets levetid er derfor ikke dækket af denne denne analyse.

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964