Nullifire SC803

Nullifire Brandmaling til brandbeskyttelse af bærende konstruktioner

Nullifire® SC803 er testet i henhold til EN 13381-8, EN 13381- 10 og klassificeret i henhold til 13501-2. Dokumentationen er samlet i ETA (European Technical Assessment) 20/1210, dateret 17.12.2020 i henhold til EAD 350402-00-1106 (European Assessment Document).

Derfor er Nullifire SC803 det miljørigtige valg af brandmaling

Nullifire SC803 er BREEAM godkendt

I et bæredygtigt byggeri er SC803 det naturlige valg, når byggeriets ståkonstruktioner skal brandmales. Brundtlandrapporten – rapporten om vores fælles fremtid – siger om bæredygtighed at menneskeheden skal gøre udviklingen bæredygtig for at sikre, at vi imødekommer vores egne behov, uden samtidigt at gå på kompromis med de fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov. I Danmark er det tiltagende udbredt, at byggeriers bæredygtighed certificeres. Her spiller materialevalg en afgørende faktor. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er verdens førende miljøvurderingsmetode og klassificeringssystem for bygninger.

BREEAM har fokus på bæredygtighed og vurderer bæredygtige tiltag inden for byggeriet. BREEAM gør det muligt at sammenligne byggeriers grad af bæredygtighed og har til formål at højne bevidstheden om bæredygtighed. 

Nullifire SC803 VOC tal på 0

Forkortelsen VOC står for Volatile Organic Compund, på dansk flygtige organiske forbindelser. Der frigøres VOC fra mange kilder i vores hverdag, lige fra fossile brændstoffer til rengøringsmidler eller kosmetik og således også fra de byggematerialer vi anvender.

SC803 har et VOC er fuldstændig VOC neutral, efter bare 28 dages hærdetid. Og så er det Svanemærket.

Det er derfor SC803 er det helt rigtige valg til brandsikring af stålkonstruktionerne i miljørigtige og bæredygtige byggerier.

Fakta om Scandi Supply

Siden 1990 har Scandi Supply a/s udelukkende beskæftiget sig med salg og rådgivning af passiv brandsikring. Vi er specialister på vores område. Vores kernekompetence er at rådgive og levere godkendte, dokumenterede produkter for passiv brandsikring til byggerier, med henblik på at opnå en høj grad af brandsikkerhed til beskyttelse for menneskeliv og værdier.

Dagligt arbejde vi målrettet på at:

  • At give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad passiv brandsikring er 

  • At tilføre kunder og samarbejdspartnere viden om lovkrav og anbefalinger

  • At skabe overblik over de bedste løsningmuligheder

  • At anspore til at vore kunder anvender dokumenterede produkter for passiv brandsikring

  • At understøtte det bedste valg af korrekte og godkendte materialer

  • Samt sidst, men ikke mindst: At levere markedets bedste produkter for passiv brandsikring

Vi kan hjælpe med beregningen

Skal du brandmale? Vi kan hjælpe med dimensionering af lagtykkelser til dit projekt. Dimensioneringen tager udgangspunkt i brandkravet og den kritiske ståltemperatur. Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere information.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964