Produktionshal 1, 2 og 3

Tre produktionhaller skulle brandsikres til klassifikation R30. Dvs. de bærende konstruktioner skulle kunne opretholde brandmodstandsevnen i mindst 30 minutter i tilfælde af en brand. Hallerne blev opført som ny-tilbygninger til en eksisterende produktionsenhed i en dansk produktionsvirksomhed.

En R30 klassifikation kan opnås på flere måder - brandbeskyttelse af de bærende stålkonstruktioner – i alt mere end 2000 kvm stålareal - med passiv brandsikring i form af brandmaling for bærende stålkonstruktioner, var én af dem.

Processen

Scandi Supply’s tekniske afdeling blev i den forbindelse kontaktet af den rådg. Ingeniør på opgaven vedrørende rådgivning om dimensionering af brandmaling. I samråd og ud fra de beskrevne kriterier, dimensionerede Scandi Supply’s tekniske afdeling forbruget af brandmaling, som herefter blev beskrevet i projektmaterialet, som en mulig og dokumenteret løsning.

Scandi Supply’s kontaktede herefter CM Industrilakering i Langå. I kraft af CM Industrilakerings ekspertise inden for overfladebehandling, ville virksomheden kunne løse den udførende del af brandmalingsopgaven. CM Industrilakering indhentede derefter de nødvendige oplysninger på materialer og bød på opgaven ud fra Scandi Supply’s dimensionering og beskrivelse. En prøve på spær blev brandmalet, leveret og vurderet af bygherre, som slutteligt takkede ja til opgaven. CM Industrilakering kunne herefter påbegynde udførelsen.

SC803

Til løsning af opgaven valgtes Nullifire SC803, som er en vandbaseret brandmaling til brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Nullifire SC803 er udviklet til optimal brandsikring op til R30, R60 og R90 og var dermed et godkendt produktvalg til brandmaling af hallerne. Produktet er testet fra Warrington Certification Limited – EC ref. No. 1121 af ETAG 018-02 og European Technical Assesment Report, ETA 18/0002, desuden CE mærket, 1121-CPRGA5037.

Det siger kunden: ”Jeg lænede mig fuldstændig op ad Jesper Steneman (fra Scandi Supply), for jeg har ikke set ham tage fejl endnu. Scandi Supply har fingeren på pulsen i forhold til markedet for passiv brandsikring, de skaber kontakterne og er også villige til at forhandle den rigtig løsning på plads. Den form for samarbejde er vigtigere for os, end et par procenter mere hist og pist og ikke mindst afgørende for at VI kan yde den bedste service overfor vores kunder”.
Claus Christensen, indehaver CM Industrilakering ApS

Vi kan hjælpe med beregningen

Skal du brandmale? Vi kan hjælpe med dimensionering af lagtykkelser til dit projekt. Dimensioneringen tager udgangspunkt i brandkravet og den kritiske ståltemperatur. Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere information.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964