Ventilerede hulrum i tagkonstruktioner

Storbrand på Vanløsevej

15. november 2022

I juni 2022 udgav Plan & boligstyrelsen DBI’s vurdering af Branden på Grøndals Parkvej i Vanløse. Rapporten vurderede på brandens forløb og årsagerne til den voldsomme spredning, der fandt sted.

Rapporten rettede opmærksomheden mod 2 forhold, der tilsammen forårsagede den katastrofale udgang på branden, dels bygningens opførelse (den 80 år gamle bygning opfyldte ikke betingelserne i den oprindelige byggetilladelse fra 1937 om brandmæssige adskillelser i spidsloftet) og dels bygningens renovering i 2003.

Adskillelser og nødvendige brandsikringstiltag blev ikke etableret, da taget blev renoveret i 2003, beskriver rapporten. Der blev desuden konstateret mangler ved den passive brandsikring i byggeriet. Rapporten konkluderede bl.a. at:

 1. Der manglende brandmæssige adskillelser

 2. Der manglende tætninger mellem lejlighedsskel og tagdækningen

 3. Brandvæggen mellem bebyggelsens to karréer ikke var intakt

 4. Etableringen af et undertag i let antændeligt materiale havde stor brandbelastning

De ventilerede hulrum var ikke brandsikret

Bygningen fik nyt tag i 2003, og der blev udført et undertag i polyester og bitumen med en stor brandbelastning. Ved renoveringen af tagkonstruktionen blev den oprindelige tagkonstruktionsopbygning, der passerede lejlighedsskel, bibeholdt.

"Da man udførte det nye tag med et undertag i brandbart materiale, burde man have overvejet, hvad op mod 3 tons brandbart materiale i taget kunne medføre. Der er ikke nogen brandkrav til de banevarer, man anvender, og derfor er det meget vigtigt, at der ikke er ventilerede hulrum, der krydser lejlighedsskel, når man bruger dem" (Svend Voss, DBI Brand & Sikring, 3/2022).

Det man burde have gjort i 2003 da man renoverede taget var, at etablere brandstop mellem tagkonstruktionen og lejlighedsskellene - f.eks. med stenuld, alternativt kunne der have været etableret en brandkam.

Definition på brandstop

Brandstop - også nogle gange kaldet brandbarrierer - defineres som elementer, der installeres i hulrummet i en facade for at hindre ild i at sprede sig via hulrummet. Brandstop (brandbarrierer) kan være lodrette og vandrette.

Hvad kunne man have gjort i dag

I dag kunne brandsikkerheden ligeledes have været bibeholdt ved etablering af FireFree® Brandstop Hulrumsventil, monteret i de ventilerede hulrum i tagkonstruktionen. Med FireFree® Brandstop Hulrumsventil er det muligt at sektionere hulrummet bag beklædningen i facader og tagkonstruktioner, så brandspredning hindres. Samtidigt er FireFree® Brandstop Hulrumsventil designet således, at den sikrer fri og tilstrækkelig ventilation. Nettet i FireFree® Brandstop Hulrumsventil er både gnist- og flammestoppende. Det hindrer ilden i at antænde den ueksponerede side af hulrummet, inden det patenterede grafimateriale ekspanderer og tætner hulrummet helt.

Brandstop fra først sekund

 • Præaccepteret iht. BR18 § 117

 • Sikrer ventilation af hulrum i både facader og tagkonstruktioner

 • Indeholder ingen mekaniske dele

 • Kræver ingen vedligehold

 • Nem og hurtig montering uden specialværktøj

 • Brandmodstand EI 30, EI 60 og EI 90

 • Ændrer ikke brandmodstandsevne over tid

 • Beskytter desuden mod skadedyr

Brandbeskyttelse af ventilerede hulrum

Har du brug for hjælp til projektering af hulrum i ventilerede facader? Så kan kontakt Scandi Supply for Brandteknisk Rådgivning. Vi hjælper dig på vej mod en dokumenteret og præ-accepteret løsning, der yder brandstop fra første sekund.Brandteknisk rådgiver, CFPA-E - Ingeniører & Arkitekter | Fyn & Jylland

Maria Wieslander Kristensen

+45 2322 3409