Brandlukning i trækonstruktioner

Passiv Brandsikring Brandbeskyttelse af CLT træ

Gennemføringer af installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så de brandmæssige egenskaber ikke forringes. Som en konsekvens af, at man tænker bæredygtighed ind i byggerier, projekteres flere byggerier i massivtræ og CLT-konstruktioner. Hidtil har man udført brandlukninger i massivtræ og CLT-konstruktioner iht. samme principper som traditionelt byggeri i ubrandbare konstruktioner som beton, selvom træ per definition er brandbart.

Godkendte løsninger til massivtræ og CLT konstruktioner


Som en af de første leverandører på markedet, kan Scandi Supply nu også levere godkendte løsninger til brug i massivtræ og CLT konstruktioner.

Bygningsreglementet BR18 §104 siger:

Byggeri skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyntagen til, at:
Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets redningsindsats.
( ...)

Scandi Supply’s løsninger er testet netop med fokus på trækonstruktioner og omfatter kabler (enkeltvis og bundtede) samt både stål-, kobber-, alupex- og plastrør i såvel vægge som etagedæk. De løsninger vi beskriver i denne installationsvejledning er alle understøttede af ETA-dokumentation, der løbende opdateres.

Produkt ETA no. CE mærke

FireFree® B722 21/0656 2531-CPR-CXO10214
FireFree® B725 21/0652 2531-CPR-CXO10215
FireFree® B744/B745 21/0690 2531-CPR-CXO10217
FireFree® Trækrør 21/0667 2531-CPR-CXO10221
FireFree® B790 21/0668 2531-CPR-CXO10219

Udstedt på baggrund af EAD 350454-00-1104

Løsningerne er testet i

 • Massivtræ og CLT-konstruktioner i min. 100 mm vægge

 • Massivtræ og CLT-konstruktioner i min. 150 mm dæk

Konstruktionerne skal være klassificeret i henhold til EN 13501-2.

Systemløsninger

EL-installationer:

 • FireFree® B722 Brandmastik

 • FireFree® Kabelmaling

 • FireFree®Trækrør+

 • FireFree®B744 Brandplade

VVS-installationer:

 • FireFree® B722 Brandmastik

 • FireFree® B725 Intumastik

 • FireFree® B790 Brandbøsning

 • FireFree®B744 Brandplade

Ved ventilationskanaler, kontakt Scandi Supply for nærmere information.

Værd at vide, ved brug af FireFree B744 Brandplade

Bemærk at brug af FireFree B744 Brandplade (coatet på én side) i massivtræ og CLT-konstruktion er en do­kumenteret løsning, præcis som ved brug i gipsvægge, dog med følgende forudsætning:

Brandpladen skal monteres uden på trækonstruktionen med min. 100 mm overlap, som illustreret på tegningen herunder.

Pladen monteres med min. 5 træskruer Ø5,0x100 mm med Ø30 mm skiver. Skruerne må max. monteres med 300 mm afstand.

Pladens kanter skal forsegles med FireFree® B722 Brand­mastik eller FireFree® Coating.

Når der anvendes brandplader, må gennemføringen max. måle 600 mm i højden og 1200 mm i bredden.

Bemærk generelt, at de fleste løsninger og klassifikationer med FireFree® B744 Brandplade, anvendt i gipsvægge også er gældende for konstruktioner i massivtræ eller CLT. Vi an­befaler derfor et kig i installationsvejledningen for FireFree® B744/B745 Brandplade.

Værd at vide, ved brug af FireFree® B790 Brandbøsning

Alle løsninger beskrevet under gipsvægge og betondæk i installationsvejledningen for FireFree® B790 Brandbøsning er også godkendte til massivtræ eller CLT. Dog med følgende forbehold:

 • FireFree® B790 Brandbøsning er kun dokumenteret til EI 90 ved brug i massivtræ og CLT vægge

 • FireFree® B790 Brandbøsning er kun dokumentil EI 120 ved brug i massivtræ og CLT etagedæk

 • Ved gennemføringer større end Ø180 i vægge, bør den annulare fuge være ≥10 mm

 • Ved gennemføringer større end Ø220 i etagedæk, bør den annulare fuge være 10mm

FireFree® B790 Brandbøsning fastgøres i væggen med Ø4x80 mm skruer og på undersiden af etagedækket med minimum Ø4x100 mm skruer.

Når du bruger støttesystemer

Bemærk at for gennemføringer i trækonstruktioner, brand­lukket med FireFree® B722 Brandmastik gælder, at støt­tesystemer (ophæng eller beslag) placeres med 350mm afstand hvor andre systemer kræver ned til 300mm afstand. Ved gennemføringer i etageadskillelser skal installationerne understøttes af ophæng eller beslag, på oversiden af etage­dækket, maksimalt 450 mm fra etagedækkets overside.

Om respektafstande

Horisontalt, er der ikke krav til respektafstande mellem gennemføringerne.

Vertikalt, er der krav om 200 mm afstand, fra de nederste til de øverste gennemføringer.

Sådan læses klassifikationen

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964