Brandbeskyttelse af CLT og massivtræ

Passiv Brandsikring af konstruktioner i CLT træ

Fokus på bæredygtigt byggeri

Træ er et af verdens mest anvendte byggematerialer. Så længe menneskeheden har bygget huse, har vi bygget i træ. Med den øgede fokus på bæredygtighed og CO2 neutralt byggeri, vinder CLT træ (Cross Laminated Timber) og konstruktioner i massivtræ nyt terræn i Danmark og udlandet og er i dag et populært og bæredygtigt alternativ til stål og beton i moderne byggerier. 

Hvad med brandsikkerheden

Men hvad med brandsikkerheden? Træ er jo brandbart og en bygning i træ skal selvsagt leve op til de samme brandkrav, som andre byggerier og må ikke udgøre større risiko for brugere og beboere. Derfor stiger behovet for dokumenteret brandsikring til træ i takt med den øgede anvendelse af CLT og massiv træ i byggekonstruktioner. Med den rette dokumenterede brandsikring af træ, bliver det lettere at bygge bæredygtigt - risiko for brandspredning er med andre ord ikke længere en barriere for brugen af bæredygtige byggematerialer.

Sådan brandbeskyttes træ

Formålet med denne artikel er, at give dig, der har besluttet dig for at bygge i CLT og massivtræ, indblik i hvordan du kan brandsikre dit byggeri bedst muligt.

Produkter for passiv brandbeskyttelse af trækonstruktioner dækker over en række materialer der forbedrer træs brandmæssige egenskaber og brandklassificerer såvel træoverflader, hulrum bag træfacader, tagkonstruktioner af træ såvel som installationer, der føres gennem brandklassificerede trævægge eller -dæk - kort sagt alle områder i en konstruktion, hvor behov for passiv brandsikring af træmaterialer opstår.

Dokumenteret passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandbeskyttelse af byggekonstruktioner i træ og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes og at værdier bevares intakte.

Scandi Supply leverer en række produkter og systemer til passiv brandbeskyttelse af trækonstruktioner.

Installationsgennemføringer

Hvor der føres installationer igennem brandaskillende bygningsdele i CLT og massivtræ, skal gennemføringerne brandlukkes således at brandklassifikationen bevares. Det er bygherre og dennes rådgiver, der har ansvaret for denne brandlukning.

FireFree® B722 Brandmastik er en vandbaseret akrylfugemasse der anvendes til brandlukning af huller ved installationsgennemføringer i CLT og massivtræ.

FireFree® B725 Intumastik er en grafitbaseret brandfugemasse, der brandtætner installationer med brandbar rørisolering, der føres igennem brandklassificerede vægge og etagedæk i CLT og massivtræ.

FireFree® Trækrør gør det muligt, at føre kabler (enkeltvis eller bundtet) gennem brandklassificerede vægge i CLT og massivtræ. Det grafitbaserede indlæg i trækrøret ekspanderer og lukker hullet i tilfælde af en brand.

FireFree® Brandbøsninger brandlukker ved hjælp af et ekspanderende grafitmateriale, og kan anvendes hvor plastrør gennembryder brandklassificerede vægge eller etageadskillelser i CLT og massivtræ.

Hulrum bag træfacader

Scandi Supply tilbyder de gnist og flammenstoppende FireFree Brandstop Hulrumsventil, der hindrer spredning af brand via hulrum bag træfacader.  FB Hulrumsventil gør det muligt at sektionere hulrum, ved opdeling af flader og facade i sektioner. FB Hulrumsventilen yder brandsikring fra første sekund.

Brandmaling til træ

Ubeskyttede træoverflader, der potentielt kan bidrage til brandspredning og hurtig overtænding, opklassificeres til B, s1-d0 (Klasse A materiale) eller K110, B, s1-d0 (Klasse 1 beklædning) med en let overfladebehandling med Scandi Supply’s HW brandmalingssystem til træ. Derved opfylder træoverfladerne lovgivning og bestemmelser som angivet i BR18 og i
”Eksempelsamlingen omkring brandsikring af byggeri”.

Scandi Supply samarbejder med producenter af verdens bedst dokumenterede produkter for Passiv Brandsikring af CLT og massivtræ.

FireFree®-systemet er blandt de mest veldokumenterede løsninger på markedet og omfatter mange løsningsmuligheder for dokumenteret brandlukning ved plastrør, stålrør, alupexrør, ventilationsrør, kabler samt PEX pipe-in-pipe.

FireFree® er din garanti for præ-accepterede løsninger og dokumenterede brandsikringsprodukter.

Scandi Supply a/s stiller Brandtekniske Rådgivere med høj specialiseret faglig viden til rådighed. Vores Brandtekniske Rådgivere støtter og rådgiver jer gennem hele processen.

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964