Brandlukning med FireFree® Trækrør

Brandsikring af installationsgennemføringer med FireFree lukningsprodukter

FireFree® Trækrør er designet til at opretholde brandmodstanden i vægge og dæk, når disse brydes af installationsgennemføringer og kan anvendes i både beton, gipsvæg, i FireFree® B744/B745 brandplade samt i FireFree® B280 Brandgips.

FireFree® Trækrør er egnet til føringsrør med eller uden kabler og kabler enkeltvis eller bundtet.

FireFree® Trækrør er testet med PVC-U, PVC-C, PE, HDPE, ABS, SAN+PVC og PP plastrør og alle typer kabler op til de anførte diametre.

Grafitbaseret indlæg

FireFree® Trækrør består af et cirkulært polypropylene plastikrør med et indlæg af et grafitbaseret blødt materiale, der udvider sig ved varmepåvirkning og dermed lukker hulrummet omkring kabler og rør. Derved forhindres passage af flammer, røg og gasser. Grafitindlægget ekspanderer allerede ved 105ºC. Efter bare 2 minutter er grafitten fuldt ekspanderet.

Nemt at eftertrække nye installationer

Når du har monteret FireFree® Trækrør er det nemt at eftertrække nye kabler og plastrør gennem trækrøret uden at der skal monteres et nyt.

FireFree® Trækrør kan leveres i forskellige længder og størrelser.

 • FireFree® Trækrør Ø40x150 mm

 • FireFree® Trækrør Ø63x150 mm

 • FireFree® Trækrør Ø90x150 mm

 • FireFree® Trækrør Ø110x150 mm

 • FireFree® Trækrør Ø40x250 mm

 • FireFree® Trækrør Ø63x250 mm

 • FireFree® Trækrør Ø90x250 mm

 • FireFree® Trækrør Ø110x250 mm

 • FireFree® Trækrør Ø40x400 mm

 • FireFree® Trækrør Ø63x400 mm

 • FireFree® Trækrør Ø90x400 mm

 • FireFree® Trækrør Ø110x400 mm

Trækrørenes længde vælges ud fra konstruktionstykkelsen og brandklassifikationen.

Fordele ved brug af FireFree® Trækrør

Ved brug af FireFree® Trækrør opnår du en hurtig, nem og sikker lukning af installationsgennemføringer og især installationsgennemføringer hvor der med stor sandsynlighed vil komme til at ske udskiftninger i fremtiden. FireFree® Trækrør er idéel i trange rum, hvor det kan være vanskeligt at installere en normal brandsikring på et senere tidspunkt i bygningskonstruktionen.

FireFree® Trækrør har et nyt patenteret og hurtigt ekspanderende grafit-indlæg, der lukker og tætner mod spredning af ild og røg. FireFree® Trækrør kan anvendes til både kabler, plastrør og kabler i plastrør og er klassificeret til montering i alle typer konstruktioner, gipsvæg, murværk og beton samt etagedæk.

Før du begynder montering af FireFree® Trækrør

Slå op i installationsvejledningen og find den illustration som beskriver den installationsgennemføring du skal udføre.

Vær opmærksom på minimumsdensiteterne på isoleringen.

Hvis netop din gennemføring ikke findes i installationsvejledningen, så kontakt Scandi Supply – vi hjælper dig gerne på vej og rådgiver om den korrekte løsning.

Sådan monterer du FireFree® Trækrør

FireFree® Trækrør skal monteres centralt i vægkonstruktion eller etagedæk, således at lige meget af trækrøret er synligt på begge sider af konstruktionen

Montering med FireFree® B722 Brandmastik:

Sørg for at fylde bagstop af stenuld i gabet mellem konstruktionen og FireFree® Trækrør. Derefter fuges med FireFree® B722 Brandmastik fra begge sider i en minimumsdybde af 12,5 mm og fugebredde på min. 10 mm - eller følg installationsvejledningen for netop din løsning.

Montering med FireFree® B744/B745 Brandplader:

Der fuges mellem brandplade og trækrør med FireFree® B722 Brandmastik.

Montering i FireFree® B280 Brandgips:

Montering af trækrør i FireFree® B280 Brandgips sker ved indstøbning. Fjern den keramiske uld inde i trækrøret før der trækkes kabler eller plastrør. Efter gennemtrækningen genindsættes den keramiske uld, og placeres centralt i trækrøret og rundt om installationerne, så der ikke er nogen åbninger for kold røg. Labels vedr. eftermontering af kabler og plastrør placeres synligt nær trækrøret på begge sider af konstruktionen. På den måde sikres det, af eftermontering udføres korrekt.

Afstande mellem monterede FireFree® Trækrør

Den mindste tilladte afstand imellem tilstødende FireFree® Trækrør i ene gennemføring er 30 mm.

Hvor trækrør er monteret med FireFree® B722 Brandmastik skal min. afstand mellem trækrør og kant skal være 10 mm og mellem gennemføringer 30 mm.

Hvor trækrøret er monteret med FireFree® B744/B745 Brandplade eller FireFree® B280 Brandgips kan en gennemføring indeholde flere installationstyper inkl. FireFree® Trækrør. Minimumsafstanden mellem installationerne og kanten af gennemføringen skal være min. 30 mm. Afstanden mellem gennemføringer med FireFree® Trækrør og brandplade/brandgips skal være min. 200 mm.

Ved montering med FireFree® B722 Brandmastik skal der min. være 10 mm til kanten på konstruktionen.

Ved montering i FireFree® B744/B745 Brandplader og ved montering i FireFree B280 Brandgips skal der være mindst 30 mm til kanten på gennemføringen.

Mellem to gennemføringer skal afstanden være min. 200 mm.

Vigtige respektafstande ved brandlukning med FireFree Trækrør

Generelt om minimumsafstand kan du læse mere i denne artikel.

Dæk og vægge

Gipsvægge skal have en tykkelse med min. 100 mm, og bestå af 50 mm stållægter beklædt med to lag 12,5 mm gipsplader på begge sider. Nogle løsninger er brandtestet og dokumenteret i 75 mm gipsvæg, bestående af ét lag 12,5 mm gipsplade på hver side. Vore brandtests i gipsvægge er gennemført uden kerne af isolering. Derfor kræves der ved løsninger i gipsvægge ikke isolering, men der kan altid tilføjes isolering i væggen. Hvor der er krav om bagstop/rørisolering, skal disse krav (fortsat) følges. Murværk og betonvægge skal have en tykkelse på mindst 150 mm, med mindre andet er angivet ved detaljetegningerne, og en densitet på 650 kg/m3. Etageadskillelser skal have en tykkelse på min. 150 mm og en densitet på 650 kg/m3. Den tilstødende konstruktion skal være klassificeret i henhold til EN 13501-2 for den krævede brandmodstandsevne.

Ophæng

Ved gennemføringer i vægkonstruktioner skal installationerne understøttes af ophæng eller beslag, på begge sider af konstruktionen. Maksimalt 250 mm fra væggen. Ved gennemføringer i etagedæk skal installationerne understøttes af ophæng eller beslag, på oversiden af etagedækket. Maksimalt 450 mm fra etagedækkets overside.

Download den fulde installationsvejledning - baseret på produktets Europæiske tekniske vurdering (ETA), der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på grundlag af EAD 350454-00-1104. Europæisk vurderingsdokument (EAD). Testet i henhold til EN 1366-3. Klassificeret i henhold til EN 13501-2.

Vi kan hjælpe

Vi er et team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere, som står til disposition med knowhow. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere - vi hjælper jer godt videre.
Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Fyn & Sønderjylland

Benny Schacksen

+45 2337 0373